Magyar ENSZ Társaság

Choose your language

MagyarEnglish
ENSZ Academic Impact
2011. 03. 22.

Az ENSZ Academic Impact (UNAI) kezdeményezése a programhoz csatlakozni kívánó egyetemeket, főiskolákat és kutatóintézeteket köti össze a világszervezettel. Ahhoz, hogy egy intézmény az Academic Impact tagjává váljon; az emberi jogok, a közművelődés, a fenntarthatóság és a béketeremtés tárgyköreit felölelő tíz alapelv mellett szükséges elkötelezni magát, a programot az alábbiak aktív támogatása jellemzi:

1. Elkötelezettség az ENSZ-Alapokmányában foglalt alapelvek mellett, amelyeket az oktatás értékként ösztönöz és segít megvalósítani;
2. Elkötelezettség az emberi jogok, közöttük az információ-, vélemény- és szólásszabadság mellett;
3. Elkötelezettség amellett, hogy az oktatáshoz mindenki hozzáférhessen nemre, fajra, vallásra vagy etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül;
4. Elkötelezettség amellett, hogy minden érintettnek lehetősége legyen az egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges készségek és tudás megszerzéséhez;
5. Elkötelezettség a felsőoktatási rendszerekben világszerte megvalósuló kapacitás-építés mellett;
6. Elkötelezettség a globális állampolgárság mellett az oktatás révén;
7. Elkötelezettség a béke előmozdítása és a konfliktusok megoldása mellett az oktatás révén;
8. Elkötelezettség a szegénység kérdéseinek a kezelése mellett az oktatás révén;
9. Elkötelezettség a fenntarthatóság előmozdítása mellett az oktatás révén;
10. Elkötelezettség a kultúrák közötti párbeszéd és megértés, valamint az intolerancia „elfelejtése” mellett az oktatás révén.
Az Academic Impact fentieken kívül azt kéri és várja a társult intézményektől, hogy évente egyszer, legalább a tíz téma egyike területén felmutatott eredményeikről a UNAI felé beszámoljanak.
Az alapelvekről és a programról bővebben annak hivatalos oldalán, a www.academicimpact.org elérhetőségen szerezhető bővebb tájékoztatás, továbbá az intézményes, elektronikus csatlakozás is innen indítható. Abban az esetben, ha valaki érdeklődőként, magánszemélyként kíván hozzájárulni az ENSZ Academic Impact kezdeményezésének munkájához, javaslatait a program Facebook vagy Twitter oldalain küldheti el:
http://www.facebook.com/ImpactUN

http://twitter.com/ImpactUN

Virtuart Web SolutionsFALEXX Portal System