Korábbi ENSZ-AKADÉMIÁK

1. ENSZ-AKADÉMIA

A Társaság 1993. évi programjának legfontosabb eseménye az "ENSZ-AKADÉMIA 1993" volt, amelyet a TIT-tel közösen szervezett. A 100 fő résztvevővel megrendezett tizenkét héten át tartó előadássorozatnak és konzultációknak jelentős visszhangja volt a sajtóban is. A résztvevők fele egyetemi és főiskolai hallgató volt. Korunk legfontosabb problémáival (béke és biztonság, békefenntartás, emberi jogok, környezetvédelem, egészségügy, stb.) foglalkozó előadások anyagát külön kötetben jelentettük meg. (Lásd a Társaság publikációit.)

2. ENSZ-AKADÉMIA

Az 1997-ben 50 éves Társaság azzal emlékezett meg alapításának évfordulójáról, hogy ENSZ-AKADÉMIÁT szervezett "Az ENSZ-család és Magyarország" címmel. A tizenkét előadásból álló előadássorozat és konzultáció célja egyrészt olyan ismeretek nyújtása, amelyek elengedhetetlenek mindazok számára, akik a mai nemzetközi szervezeti viszonyok szövevényes világában el akarnak igazodni, másrészt annak megismertetése, hogy Magyarország az ENSZ-család szervezeteiben (UNESCO, UNICEF, FAO, WHO, ILO, WMO, UNIDO, UNCTAD, UNDP, ITC, WTO, IEAE, UPU, IMF, World Bank stb.) milyen kötelezettségeket vállalt, mit kapott tőlük, s milyen tevékenységet fejtett ki az adott szervezetekben. Az Európai Unióba és a NATO-ba történő belépés előtt fontos annak tudatosítása, hogy milyen haszna származott az országnak eddig is az ENSZ keretei közötti nemzetközi együttműködésből. Az akadémiának 230 résztvevője volt, amelynek fele egyetemi- és főiskolai hallgató volt. Az akadémia előadásait kötetben jelentettük meg. (Lásd a Társaság publikációit.)

3. ENSZ-AKADÉMIA

Az ENSZ alapításának 60. és hazánk ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából, az ENSZ Fejlesztési Program és a Külügyminisztérium támogatásával rendezett ENSZ-AKADÉMIA 2005. márciusában fejeződött be (2004. őszén kezdődött). A nyitó és záró konferenciából, valamint 10 előadásból álló sorozat témája “A nemzetközi fejlesztési együttműködés a XXI. században” volt. Az Akadémiára mintegy 300 fő jelentkezett, az előadásokon rendszeresen kb. 150 fő vett részt (főleg egyetemi és főiskolai hallgatók, de civil szervezetek és minisztériumok képviselői is). A HUNIDA kht-val közösen szervezett Akadémia előadásainak anyagát egy 400 oldalas, igényes kivitelű kötetben jelentettük meg. (Lásd a Társaság publikációit.)

4. ENSZ-AKADÉMIA

A 4. ENSZ-Akadémia megrendezésére 2008 őszén került sor a Külügyminisztérium támogatásával (szeptember 24. és november 26. között, szerda délutánonként) „Globális kihívások, Millenniumi Fejlesztési Célok és Magyarország” címmel kiváló nemzetközi és hazai szakértőkkel arról, hogy milyen feladatokat jelentenek Magyarország számára a XXI. század kihívásai, hogyan tudja hasznosítani saját lehetőségeit. Milyen kötelezettségeket vállaltak az államok a Millenniumi Fejlesztési Célok kitűzésével, milyen szerepet játszik teljesítésükben az Európai Unió és hazánk. Az akadémia célja az volt, hogy segítse a felkészülést és a személyi feltételek megteremtését a következő évtizedek nemzetközi feladatainak megvalósításához. A résztvevők megkapták a Magyar ENSZ Társaság kiadványait és az Akadémián elhangzott előadások anyagát, továbbá a rendszeres látogatást tanúsító oklevelet. Részvételi díj, ahogy korábbiakban sem, most sem volt. Az akadémia előadásainak az anyagát egy 252 oldalas kötetben jelentettük meg. (Lásd a Társaság publikációit.)

ENSZ-AKADÉMIA 2008 programja