Második Fakultatív Jegyzőkönyv

a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához

A jelen Jegyzőkönyv részes államai

meggyőződve arról, hogy a halálbüntetés eltörlése hozzájárul az emberi méltóság erősítéséhez és az emberi jogok fokozatos fejlődéséhez,

hivatkozással az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. cikkére és az 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 6. cikkére,

megjegyezve, hogy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 6. cikke olyan rendelkezésekkel utal a halálbüntetés eltörlésére, amelyek erőteljesen sugallják az eltörlés kívánatos voltát,

meggyőződve arról, hogy a halálbüntetés eltörlésére tett minden intézkedés előrehaladás az élethez való jog kiteljesedésében,

kívánatosnak tartva ezáltal nemzetközi kötelezettség vállalását a halálbüntetés eltörlésére,

megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk

 1. A jelen Jegyzőkönyv részes államainak joghatósága alá tartozó személyeken nem szabad halálbüntetést végrehajtani.
 2. Joghatósága körében minden részes állam megteszi a szükséges intézkedéseket a halálbüntetés eltörlésére.

2. cikk

 1. Ezen Jegyzőkönyvhöz nem lehet fenntartást tenni, kivéve a megerősítéskor vagy csatlakozáskor tett azon fenntartást, amely a halálbüntetés alkalmazását háború idején, a háború alatt elkövetett legsúlyosabb katonai természetű bűncselekményekben való bűnösség megállapítása miatt lehetővé teszi.
 2. A részes állam, mely ilyen fenntartást tesz a megerősítéskor vagy csatlakozáskor, köteles írásban közölnie az Egyesült Nemzetek Főtitkárával a háború idején alkalmazandó nemzeti törvényeinek megfelelő rendelkezéseit.
 3. Az a részes állam, mely ilyen fenntartást tett, köteles értesíteni az Egyesült Nemzetek Főtitkárát valamennyi, a területén lévő háborús állapot kezdetéről vagy befejezéséről.

3. cikk

E Jegyzőkönyv részes államai az Egyezségokmány 40. cikke szerint az Emberi Jogok Bizottságának előterjesztendő jelentéseikben tájékoztatást adnak a Jegyzőkönyvben foglaltak megvalósítása céljából tett intézkedéseikről.

4. cikk

Az Egyezségokmány azon részes államai tekintetében, amelyek a 41. cikk alapján nyilatkozatot tettek, az Emberi Jogok Bizottságának olyan bejelentések átvételére és megvizsgálására való illetékessége, amelyben valamely részes állam azt állítja, hogy egy másik részes állam nem teljesíti kötelezettségeit, kiterjed ezen Jegyzőkönyv rendelkezéseire is, hacsak az érintett részes állam nem tett ellentétes nyilatkozatot a megerősítéskor vagy csatlakozáskor.

5. cikk

Az 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya első Fakultatív Jegyzőkönyvének részes államai tekintetében az Emberi Jogok Bizottsága illetékessége arra, hogy átvegyen és megvizsgáljon a részes állam joghatósága alatt álló személyektől származó bejelentéseket, kiterjed e Jegyzőkönyv rendelkezéseire is, hacsak az érintett részes állam a megerősítéskor vagy csatlakozáskor nem tett ellentétes nyilatkozatot.

6. cikk

 1. E Jegyzőkönyv rendelkezéseit az Egyezségokmány kiegészítő rendelkezéseiként kell alkalmazni.
 2. Az e Jegyzőkönyv 2. cikke szerinti fenntartás lehetőségének sérelme nélkül a Jegyzőkönyv 1. cikkének 1. bekezdésében biztosított jogot az Egyezségokmány 4. cikke alapján nem lehet korlátozni.

7. cikk

 1. E Jegyzőkönyv aláírásra nyitva áll minden állam részére, mely az Egyezségokmányt aláírta.
 2. Ez a Jegyzőkönyv az Egyezségokmányt megerősítő, vagy ahhoz csatlakozó minden állam részéről megerősítésre szorul. A megerősítő okiratot letétbe kell helyezni az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál.
 3. E Jegyzőkönyv csatlakozásra nyitva áll minden olyan állam részére, amely megerősítette az Egyezségokmányt, vagy csatlakozott ahhoz.
 4. A csatlakozás a csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történő letétbe helyezésével történik.
 5. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára értesít minden államot, amely a jelen Jegyzőkönyvet aláírta, vagy ahhoz csatlakozott, az egyes megerősítő vagy csatlakozási okiratok letétbehelyezéséről.

8. cikk

 1. Ez a Jegyzőkönyv a tizedik megerősítő vagy csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történt letétbe helyezését követő három hónap múlva lép hatályba.
 2. Annak az államnak a vonatkozásában, mely a tizedik megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése után erősíti meg a Jegyzőkönyvet, vagy csatlakozik ahhoz, a Jegyzőkönyv a megerősítő vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő három hónap múlva lép hatályba.

9. cikk

A jelen Jegyzőkönyv rendelkezései a szövetségi államok minden részére bármiféle korlátozás vagy kivétel nélkül kiterjednek.

10. cikk

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára minden olyan államot, amelyre az Egyezségokmány 48. cikk 1. bekezdése hivatkozik, tájékoztatja az alábbiakról:

 1. a Jegyzőkönyv 2. cikke szerinti fenntartásokról, közlésekről és értesítésekről;
 2. a Jegyzőkönyv 4. vagy 5. cikke szerinti nyilatkozatokról;
 3. a Jegyzőkönyv 7. cikke szerinti aláírásokról, megerősítésekről, csatlakozásokról;
 4. a Jegyzőkönyvnek a 8. cikk alapján történő hatálybalépése időpontjáról.

11. cikk

 1. A jelen Jegyzőkönyvet, amelynek arab, angol, francia, kínai, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek levéltárában kell elhelyezni.
 2. Az Egyesült Nemzetek Főtitkára a jelen Jegyzőkönyv hiteles másolatát megküldi az Egyezségokmány 48. cikkében említett valamennyi államnak.