Millenniumi nyilatkozat

Az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata

Előszó

Az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata a jövő évszázad iránymutató dokumentuma. A 2000. szeptember 6-8. között New York-ban tartott Millenniumi Csúcstalálkozón elfogadott Nyilatkozat a világ vezetőinek eleddig legnagyobb összejövetelén részt vevő 147 állam- és kormányfő, összesen 191 nemzet aggodalmait tükrözi.

Ezen Nyilatkozat több hónap tárgyalásai nyomán született meg, s figyelembe vette a regionális konzultációkon és a Millenniumi Fórumon elhangzottakat, ahol mindenkinek módja nyílt kifejteni véleményét. Örömmel látom, hogy Millenniumi Jelentésemben javasolt számos kötelezettségvállalás és célkitűzés is belekerült a dokumentumba.

Amikor a csúcstalálkozót javasoltam, az volt a szándékom, hogy a Millennium szimbolikus energiáját az emberiség valós szükségletei érdekében hasznosítsuk. Hallgatva a világ vezetőit s olvasva az általuk elfogadott Nyilatkozatot, mélyen érintett, mennyire egybevágnak az előttünk álló kihívásokról szóló nézetek és mennyire aktuális tettekre való felszólításuk.

A vezetők azon konkrét célt tűzték maguk elé, hogy felére csökkentsék a nagy szegénységben élők számát, egészséges ivóvízről, illetve elemi oktatásról gondoskodjanak mindenki számára, visszaszorítsák a HIV/AIDS terjedését, illetve egyéb fejlesztési célokat valósítsanak meg. Felszólítottak az ENSZ békefenntartó műveleteinek megerősítésére, hogy a sebezhető közösségek számíthassanak ránk a szükség órájában. Továbbá kértek bennünket, hogy harcoljunk az igazságtalanság és az egyenlőtlenségek, a terror és a bűnözés ellen, és óvjuk meg közös örökségünket, a Földet a jövő generációi számára.

A Nyilatkozatban a világ vezetői világos utasításokat adtak arra vonatkozóan, hogy a Világszervezetet hogyan igazítsuk az új évszázad követelményeihez. Jogosan aggódnak az ENSZ hatékonyságát illetően. Tetteket, s mindenekelőtt eredményeket akarnak. Én és munkatársaim újfent elkötelezzük magunkat e feladat végrehajtása mellett. Végsősorban azonban maguk a vezetők alkotják az Egyesült Nemzeteket. Az ő hatalmukban áll, s ezért az ő felelősségük is az általuk felállított célok megvalósítása. Nekik, valamint választópolgáraiknak, a világ népeinek azt mondom: csak Önöktől függ, megfelel-e az ENSZ e kihívásnak, amelyeket meghatároztak. Nekik és választópolgáraiknak, a világ népeinek azt mondom: csak önök tudják elhatározni, vajon az ENSZ a kihívásnak megfelel-e.

Kofi A. Annan
az ENSZ főtitkára

ENSZ Millenniumi nyilatkozat

A teljes szöveg olvasása >>