Költségvetés

Az ENSZ-nek a 2010-2011-es kétéves időtartamra elfogadott költségvetése (azaz nem számítva a hivatalok és programok tömegét, valamint a szakosított szervezeteket és más kapcsolódó testületeket) összesen 5 156 029 100 dollár, amely 14 főbb kiadási kategóriába van elosztva az alábbiak szerint (USA dollárban):

Az ENSZ költségvetése (2010-2011)

I. Átfogó politikai vezetés, irányítás és koordináció 777,439,800
II. Politikai ügyek 1,248,438,400
III. Nemzetközi igazságszolgáltatás és jog 96,855,200
IV. Nemzetközi fejlesztési együttműködés 434,311,700
V. Regionális fejlesztési együttműködés 526,456,100
VI. Emberi jogok és humanitárius ügyek 301,937,600
VII. Tájékoztatás 186,707,400
VIII: Általános fenntartási szolgáltatások 577,969,100
IX. Belső felügyelet 39,438,800
X. Közösen finanszírozott tevékenységek és speciális kiadások 125,248,200
XI. Tőkeberuházások 61,265,500
XII. Biztonság és védelem 239,288,500
XIII. Fejlesztési számla 23,651,300
XIV. Személyzeti kiadások* 517,021,500
Összesen 5,156,029,100

A rendes költségvetés pénzügyi alapjainak fő forrása a tagállamok hozzájárulása (tagdíja), amelyet a Közgyűlés a 18 tagú Tagdíjbizottság (Committee on Contributions) javaslatára egy előírt besorolás alapján állapít meg. A tagállam reális fizetőképessége képezi azt az alapvető kritériumot, amelyen hozzájárulásának mértéke alapul. A Közgyűlés egyetlen hozzájárulás maximumát a költségvetés 22 százalékában állapította meg, a minimumot pedig 0,001 százalékban.

Az 2010-2011-es kétéves időszakra a nem tagdíjakból származó bevétel a becslések szerint összesen 554 171 800 dollárt tesz ki.


* Az ENSZ személyzet valamennyi tagjának nettó fizetése kiegyenlítése érdekében - bármi is legyen a nemzeti adókötelezettsége - a Szervezet a fizetésükből levon egy összeget, amelyet 2 személyzeti illetékként 2 (staff assessment) kezel. A visszatartás aránya nagyjából megegyezik az Egyesült Államok állampolgárai által fizetett szövetségi, állami és helyi adókkal standard árfolyamon számolva. Az ENSZ által a személyzeti illetékként összegyűjtött pénzzel egyenlő összeg az alkalmazott országának ENSZ-tagdíjából kerül levonásra.

A legtöbb kormány adómentességben részesíti ENSZ-alkalmazott állampolgárait. Az Egyesült Államok a fő kivétel: állampolgárainak, akik a Titkárságon dolgoznak, ugyanannyi adót kell fizetniük, mint minden más amerikai állampolgárnak. Azért, hogy adójukat fizetni tudják, az ENSZ visszafizeti az amerikai alkalmazottaknak a személyzeti illeték azon részét, amely egyenlő azzal az összeggel, amennyit a nemzeti adóhatóság követel adóként. Az állampolgárok azután ezt fizetik ezeknek a hatóságoknak. Ily módon az Egyesült Államok állampolgárainak nem kell kétszer adót fizetniük.

A rendes programköltségvetés, amelyekre ezeket az illetékeket alkalmazzák, magába foglalja a Szervezet - mind központi, mind területi (szerte a világon) - érdemi programjaihoz, a programok támogatásához és az adminisztrációs tevékenységekhez kapcsolódó költségeket.