Ki Kicsoda?

A Magyar ENSZ Társaság vezetői

A Magyar ENSZ Társaság elnöksége:

Név Munkahely, beosztás MENSZT tisztség Egyéb tisztségek
Simai Mihály akadémikus professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem elnök WFUNA tb. elnöke
Gömbös Ervin Dr. 2019. január 6-ai hatállyal lemondott professor emeritus, Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) főtitkár WFUNA végrehajtó bizottságának tagja
Barabás László Dr. főiakolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, tiszteletbeli osztrák konzul a nyíregyházi területi csoport vezetője  
Erdős André ny. nagykövet, volt állandó ENSZ-képviselő alelnök  
Gál Péter Prof. Dr. egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem a Global Compact (Globális Szerződés) munkacsoport vezetője  
Hollai Imre 2017. november 22-én elhunyt. ny. miniszterhelyettes alelnök ENSZ Közgyűlés volt elnöke
Józan Péter Prof. Dr. MTA Osztályközi Demográfiai Bizottság tagja Egészségügyi és Népesedési Tanács elnöke  
Kerekes Sándor Prof. Dr. egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem alelnök, Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke  
Lamm Vanda akadémikus MTA Jogtudományi Intézet, kutatóprofesszor az Emberi Jogi, Kisebbségi és Menekültügyi Tanács elnöke  
Lukács Eszter Dr. PhD oktatási rektorhelyettes, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék a győri területi csoport vezetője  
Szabó Máté Prof. Dr. volt ombudsman, egyetemi tanár, ELTE ÁJK elnökségi tag  
Szalai Anikó Dr. PhD adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, ÁJTK a szegedi területi csoport vezetője  
Szemesi Sándor Dr. habilitált egyetemi docens, tanácsadó, Alkotmány Bíróság a debreceni területi csoport volt vezetője  
Szenes Zoltán Prof. Dr. ny. vezérezredes tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Leszerelési és Békefenntartási munkacsoport vezetője  

 

 

A Magyar ENSZ Társaság titkára:

Szabó Marietta 2019. május 25-én elhunyt.

 

A Magyar ENSZ Társaság Kormányzó Tanácsának tagjai:

Név Munkahely, beosztás Név Munkahely, beosztás
Balázs Judit Prof. Dr. ny. egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem Bán Tamás Dr. ny. főtanácsadó, Alkotmánybíróság
Barabás Péter ny. külpolitikai rovatvezető (Népszava) Baranyiné Bárány Ibolya volt ügyvezető igazgató, HUN-IDA kht.
Bayer István Prof. Dr. Orsz. Gyógyszerészeti Int.: ny. főigazgató, 2016-ban elhunyt Békés Csaba Dr. tudományos tanácsadó, MTA TK Politikatudományi Intézet
Bendzsel Miklós Dr. Magyar Szabadalmi Hivatal: elnök Besenyei Lajos Prof. Dr. rector emeritus, Miskolci Egyetem
Blahó András Prof. Dr. Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár Boda József Dr. habil, vezérőrnagy dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, volt békefenntartó
Bodnár László Prof. Dr. Szegedi Tudományegyetem, professor emeritus Bragyova András Prof. Dr. volt alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Bora Gyula Prof. Dr. Budapesti Corvinus Egyetem: professor emeritus Budai Iván volt ENSZ-diplomata, igazgató, Magyar Vegyipari Szövetség
Bruhács János Prof. Dr. professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Csáki Csaba akadémikus professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem
Burgerné Dr-né Dr. Gimes Anna ny. egyetemi tanár Domokos Mátyás Dr. ny. nagykövet, volt állandó genfi ENSZ-képviselő
Mészáros Antónia ügyvezető igazgató, UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Eörsi Mátyás Dr . jogász
Esztergomi Ferenc ny. ezredes – volt békefenntartó, MENSZT volt alelnöke Faragó Tibor Prof. Dr. c. egyetemi tanár, Szent István Egyetem, volt környezetpolitikai szakállamtitkár
Felvinczi Katalin Dr. dékán-helyettes, ELTE PPK Török Dóra elnök, Nemzetközi Diplomáciai Diákegyesület (IDSA)
Ginsztler János akadémikus ny. tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyöngyösi István Dr. agrármérnök-statisztikus-szakíró, c. egyetemi docens
György Károly MSZOSZ: nemzetközi titkár Harmati Béla Dr. Evangélikus Püspöki Hivatal: ny. püspök-elnök
Herczog Mária Dr. családszociológus, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja, a UNICEF szakértője Horváth Gábor főszerkesztő, Népszava
Horváth Pál Prof. Dr. mérnök-tanár, Szent István Egyetem, volt békefenntartó Hóvári János Dr. volt főigazgató, nagykövet, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit, Kft.
Illés Bálint főtitkár, FAO Magyar Nemzeti Bizottság Kanizsay Endre Prof. Dr. nemzetközi főtanácsadó, Szent István Egyetem
Kardos Helga szakreferens, Országgyűlési Könyvtár, ENSZ Letéti Gyűjtemény Kardos Gábor Prof. Dr. egyetemi tanár, ELTE ÁJTK Nemzetközi Jogi tszk.
Kardosné Prof. Dr. Kaponyi Erzsébet egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézete Kecskés D. Gusztáv tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, TTI
Klekner Péter Dr nemzetközi főtanácsadó, Tarant Hungary and India Koncz Katalin Prof. Dr. egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Kovács László volt külügyminiszter - volt EU biztos Kovács Péter Prof. Dr. egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, bíró, Nemzetközi Büntető Bíróság
Kroó Norbert akadémikus Magyar Tudományos Akadémia, elnöki tanácsadó Kulcsár István újságíró
Lattmann Tamás Dr. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Lőrincze Péter volt alelnök, TriGránit Fejlesztési Rt.
Martonyi János Prof. Dr. volt külügyminiszter Matus János Prof. Dr. professor emeritus
Mihajlov Dobromir Dr. ny. tszkvez. egyetemi docens, Debreceni Egyetem ÁJK Nagy Gábor főigazgató-helyettes, Magyar Vöröskereszt
Németh Zsolt Országgyűlés Külügyi Bizottság elnöke Palánkai Tibor akadémikus Budapesti Corvinus Egyetem: professor emeritus
Pacsay-Tomassich Orsolya Dr. EMMI Nemzetközi és EU ügyekért felelős államtitkár Pusztai Zsófia Dr. irodavezető, WHO Belgrádi Iroda
Réthelyi Miklós Prof. Dr. elnök, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Rónay Tamás külpolitikai rovatvezető, Népszava
Rostoványi Zsolt Prof. Dr. egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Stier Gábor újságíró
Suha György Dr. miniszteri biztos, KKM Sulyok Gábor Dr. osztályvezető tudományos munkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet
       
Surányi Sándor Prof. Dr. egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem , a MENSZT volt elnökségi tagja Szabó Vilmos volt külügyi államtitkár
Szarka László akadémikus MTA Kutató Intézetek Tanácsának titkára Szedlacskó Zoltán Dr. vállalkozó, volt ENSZ-diplomata, a MENSZT volt elnökségi tagja
Szegő Gábor újságíró Székely János Prof. Dr. püspök - volt rektor, Esztergomi Hittudományi Főiskola
Székely László Dr. az alapvető jogok biztosa, AJBH Szenes Ervin ny. főosztályvezető, volt ENSZ-tisztviselő
Szilágyi György Prof. Dr. ny. egyetemi tanár, volt ENSZ-tisztviselő Szilágyi István Prof. Dr. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Szilárd István Prof. Dr. tudományos főtanácsadó, Pécsi Tudományegyetem Takács István Dr. intézetigazgató egyetemi docens, Kaposvári Egyetem
Tálas Péter Dr. egyetemi tanár, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Topolánszky Ákos Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
Török Ádám akadémikus az MTA főtitkára Vadlövő Judit Dr az ENSZ Bécsi Információs Szolgálatának budapesti képviselője