Magyar ENSZ Társaság

Choose your language

MagyarEnglish
Kép és valóság

ELŐSZÓ

Az ENSZ központi szerepét ismerték el a béke és a biztonság, a fejlődés és az emberi jogok előmozdításában szerte a világon, amikor. 2001. december 10-én az ENSZ-t és főtitkárát a centenáriumi Nobel-békedíjjal tüntették ki. Ma minden nemzet részt vesz az emberiség szolgálatára alakult szervezet tevékenységében. Annak ellenére, hogy jelentősen növekedett az ENSZ részvétele a globális ügyekben, munkáját illetően sok kérdés és néhány félreértés még mindig maradt. Ezek az oldalak választ adnak néhány kérdésre, melyek a leggyakrabban hangzanak el napjaink ENSZ-ével kapcsolatban.

A jelen anyag 2006. június 30-ai információkra épül, de számos itt közölt információ (megállapítás) ma is érvényes. Újabb adatok az Alapvető tények az ENSZ-ről linken érhetők el.

Az ENSZ 192 tagállammal rendelkező, egyedülálló nemzetközi szervezet, amelyben lényegében a világ valamennyi országa képviselteti magát. A II. világháború után alapították azzal a céllal, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, fejlessze a baráti kapcsolatokat a nemzetek között, és mozdítsa elő a társadalmi fejlődést, a jobb életkörülményeket és az emberi jogokat. A tagállamok együttműködésének alapját az ENSZ Alapokmányában megfogalmazott alapelvek adják. Ez egy olyan nemzetközi szerződés, amely a tagországok alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

2000 szeptemberében mintegy 150 állam- és kormányfő és más vezető személyiség találkozott az ENSZ központjában, hogy a jövőről szóló közös elképzelés alapjait meghatározzák. Az eredmény, a „Millenniumi Nyilatkozat”, az ENSZ alapokmányának fő céljait és elveit egy új világra alkalmazza. Az elképzelések megvalósítása érdekében a tagállamok megegyeztek bizonyos elérhető célokban, melyek segítenek az éhínség és a szegénység leküzdésében, a konfliktusok rendezésében, igazodnak Afrika szükségleteihez, hozzájárulnak a demokrácia és a jog terjesztéséhez és a környezet védelméhez. A résztvevők megállapodtak abban is, hogy ezeket a célokat meghatározott időn belül igyekeznek elérni.

Öt évvel később, az ENSZ hatvanadik évfordulója alkalmából, 150 állam- és kormányfő gyűlt össze New Yorkban, hogy újra elkötelezzék magukat ennek a víziónak és tervnek a megvalósítása mellett, beleértve egy széles körű ENSZ-reform napirendjét.

A 2005. évi csúcstalálkozó záródokumentuma

(Átvéve az ENSZ Hírszolgálat által készített anyagból)

A világ vezetői 2005 szeptemberében New Yorkban, az ENSZ Központjában megtartott csúcstalálkozón több fontos kérdésben megegyezésre jutottak, beleértve a szegénység leküzdésére és a fejlődés előmozdítására, a terrorizmus valamennyi formája elítélésére, valamint a közös felelősség a tömegmészárlás és más emberiség elleni bűntettekkel szemben a polgárok megvédésére vonatkozó intézkedéseket. Egyhangúlag elfogadott záródokumentumuk az alábbiakat tartalmazza:

A fejlődésről - valamennyi kormány elkötelezettsége a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDGs) 2015-ig történő megvalósítása érdekében; 2010-ig minden évben újabb 50 milliárd amerikai dollár előteremtése a szegénység felszámolása érdekében; további intézkedések mérlegelése az adósság hosszú távú fenntarthatóságának biztosításáról fokozott adományozáson alapuló finanszírozás révén, valamint a súlyosan eladósodott szegény országok (HIPCs) hivatalos multilaterális és kétoldalú adósságának elengedése.

A terrorizmusról - a terrorizmus fenntartás nélküli elítélése – valamennyi kormány által - „annak minden formájában és megjelenésében"; erős politikai nyomás egy átfogó, egy éven belül kidolgozandó terrorizmus-ellenes konvenció érdekében; támogatás a nukleáris terrorizmusról szóló megállapodás mielőbbi életbelépése érdekében; megállapodás a terrorizmus elleni küzdelem stratégiájának kidolgozásáról, oly módon, amely erősíti a nemzetközi közösséget és gyengíti a terroristákat.

A békeépítésről, békefenntartásról és béketeremtésről - Békeépítő Bizottság felállítása, amely segíti az országok háborúból békébe történő átmenetét, amelyet egy hivatal, valamint egy állandó alap támogat; új állandó rendőri kapacitás az ENSZ békefenntartói tevékenysége számára.

A védelmi felelősségről - közös nemzetközi felelősség fenntartás nélküli elfogadása a lakosság védelme érdekében népirtás, háborús bűnök, etnikai tisztogatás és az emberiség elleni bűntettek esetén; hajlandóság arra vonatkozóan, hogy e célból a Biztonsági Tanácson keresztül kellő időben közös döntő akciót foganatosítanak, amikor a békés eszközök nem bizonyulnak megfelelőnek, és a nemzeti hatóságok ezt nyilvánvalóan nem teszik meg.

Az emberi jogokról, demokráciáról és jogrendről - döntő lépések az ENSZ emberi jogi mechanizmusának megerősítésére, és megegyezés az Emberi Jogi Tanács létrehozásáról a következő év folyamán; az új Demokrácia Alap üdvözlése, amelyre eddig 13 országból mintegy 32 millió amerikai dollár összegű felajánlás érkezett; elkötelezettség a mindent átható, nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés megszüntetése mellett olyan esetekben, mint az oktatásban vagy a tulajdonlásban való egyenlőtlenség, a nők és lányok elleni erőszak és az ilyen erőszak büntetlenségének a végetvetése.

A menedzsment reformról - az ENSZ ellenőrző kapacitásának megerősítése, beleértve a Belső Ellenőrzési Hivatalát, az ellenőrző szolgáltatások kiterjesztését további szervezetekre; egy független ellenőrzési tanácsadó bizottság kialakításának a kérését, továbbá egy új etikai hivatal kifejlesztését.

A környezetről - a klímaváltozások által okozott súlyos kihívás felismerése és elkötelezettség lépések megtételére az ENSZ klímaváltozási keretegyezményén keresztül; segélynyújtás a legsebezhetőbbek, mint például a kis szigetek fejlődő államai; megegyezés mindenfajta természeti veszélyre vonatkozó globális korai jelzőrendszer felállításáról.

A nemzetközi egészségügyről - a HIV/AIDS, a tbc és a malária elleni küzdelem fokozása megelőzésen, gondozáson, kezelésen és támogatáson keresztül, további erőforrások mobilizálása nemzeti, kétoldalú, multilaterális és magán forrásokból; az Egészségügyi Világszervezet járványkitörést jelző globális riasztó-reagáló hálózatának támogatása.

A humanitárius segítségnyújtásról - Továbbfejlesztett Központi Rendkívüli Forgóalap annak biztosítására, hogy a segély megbízhatóan és gyorsan megérkezzen, amikor a katasztrófa bekövetkezik.

TARTALOM

Első fejezet - mi az Egyesült Nemzetek Szervezete?

Második fejezet - Mit tesz az ENSZ a béke és a biztonság előmozdítására?

Harmadik fejezet - mit tesz az ENSZ a fejlődésért?

Negyedik fejezet - mit tesz az ENSZ az emberi jogok és az igazságosság érdekében?

Ötödik fejezet - megéri az ENSZ a rá költött pénzt?

Hatodik fejezet - kik dolgoznak az ENSZ-nél?

Hetedik fejezet - hogyan támogathatom az ENSZ munkáját?

Függelék - az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata: a célok

Copyright© United Nations • UN WEBSITE SECTION - UNWS/DPI • 2008

Virtuart Web SolutionsFALEXX Portal System