Magyar ENSZ Társaság

Choose your language

MagyarEnglish
ENSZ-programok és más intézmények

www.unctad.org

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáját (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) 1964-ben hozták létre állandó kormányközi intézményként és a Közgyűlés alárendelt szerveként Az UNCTAD az ENSZ-rendszerben a fejlődés és hozzákapcsolódó kérdések integrált kezelésének gyújtópontja olyan területeken, mint a kereskedelem, pénzügy, technológia, beruházás és fenntartható fejlődés.

Az UNCTAD fő célja a fejlődő országok és az átalakulásban lévő gazdaságok segítése, hogy a kereskedelmet és a befektetést motorként használják a fejlődésre, a szegénység csökkentésére és a világgazdaságba való integrációra. Céljai elérése érdekében az UNCTAD kutatást, elemzést és technikai együttműködési tevékenységeket végez; kormányközi tanácskozásokat szervez, és támogatja a fejlesztés más kulcsszereplőivel az együttműködést, beleértve a civil társadalmat és a magánszektort.

Az UNCTAD legmagasabb szintű döntéshozó testülete a négyévenkénti miniszteri konferencia, amelyen a szervezet 193 tagállama (beleértve a Szentszéket is) megvitatja a nemzetközi gazdasági napirend kérdéseit, és az UNCTAD feladatait. A következő konferencia, az UNCTAD XII. színhelye Accra, Ghána 2008 áprilisában. A Kereskedelmi és Fejlesztési Tanács, az UNCTAD végrehajtó testülete évente tart rendes ülésszakot, ahol felülvizsgálja a titkárság munkáját.

Az éves működési költségvetése 61 millió dollár körül van, amely az ENSZ rendes költségvetéséből jön. Az UNCTAD technikai együttműködési tevékenységeit, amely mintegy 31 millió dollárt tesz ki, költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozzák. Jelenleg több mint 280 ilyen tevékenység van folyamatban mintegy 100 országban – valamennyi szükséglet által vezérelt. Az UNCTAD központja Genfben van, személyzete 400 fő körül van. Fő publikációi: Trade and Development Report, World Investment Report, Economic Development in Africa Report, Least Developed Countries Report, UNCTAD Handbook of Statistics, Information Economy Report, és Review of Maritime Transport

Főtitkár: Dr. Supachai Panitchpakdi úr (Thaiföld)
Központ: Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41-22) 917-5809; Fax: (41-22) 917-0051; Email: info__kukac__unctad.org

Elrejt

www.intracen.org

A Nemzetközi Kereskedelmi Központ (International Trade Centre– ITC) a Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization - WTO) és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) technikai együttműködő szerve, amely a nemzetközi kereskedelemfejlesztés operatív és vállalkozás-orientált aspektusaival foglalkozik. Támogatja a fejlődő és az átalakulásban lévő gazdaságok – különösen azok üzleti szektorának – az erőfeszítéseit, hogy kiaknázzák valamennyi lehetőségüket az export fejlesztésére és az import műveletek javítására.

Az ITC céljai: megkönnyíteni a fejlődő és az átalakulásban lévő gazdaságok vállalatainak az integrációját a multilaterális kereskedelmi rendszerbe; segíteni a nemzeti erőfeszítéseket a kereskedelemfejlesztési stratégiák megtervezésében és megvalósításában; megerősíteni mind az állami, mind a magán fontos kereskedelemtámogató szolgáltatásokat; javítani a különösen fontos és lehetőségekkel bíró szektorokban az export teljesítményt; és fokozni a nemzetközi versenyképességet az üzleti szférában, mint egészen belül, kiváltképp a kis- és középvállalati szektorban.

A Központ néhány technikai programja: stratégiai és operatív piackutatás; üzleti tanácsadó szolgálatok; kereskedelmi információkezelés; export vonatkozású képzési kapacitásfejlesztés; szektor specifikus termék és piac fejlesztés; szolgáltatáskereskedelem; valamint nemzetközi beszerzés és beszállító lánc menedzsment.

Az ITC rendes programjait a WTO és az ENSZ finanszírozza egyenlő mértékben. A Központ projekteket is indít a haszonélvező országok kérésére, adományozó kormányoktól és a civil társadalom intézményeitől származó önkéntes hozzájárulásokból. 2006 folyamán 25,3 millió dollárnyi technikai segítséget nyújtott 153 országnak. Központjában mintegy 210 főnyi személyzete van, míg a terepen mintegy 800 konzultáns.

Ügyvezető igazgató: Patricia Francis asszony (Jamaica)
Központ: Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Tel: (41-22) 730-0111; Fax: (41-22) 733-4439; Email: itcreg__kukac__intracen.org

Elrejt

www.undp.org

Az 1965-ben alapított ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Programme – UNDP) az ENSZ globális fejlesztési hálózata. A változás szószólója, az országokat tudáshoz, tapasztalatokhoz és erőforrásokhoz juttatja, segíti népüket egy jobb jövő építésében. A UNDP 166 országban van jelen a terepen, együttműködve velük a globális és nemzeti fejlesztési kihívások saját megoldásán. Helyi kapacitások kifejlesztése során merítenek a UNDP és számos partnere szakértelméből.

A világ vezetői megígérték, hogy megvalósítják a Millenniumi Fejlesztési Célokat, amelyek tartalmazzák a nagyon fontos célt, a szegénység felére történő csökkentését 2015-re. A UNDP hálózata összeköti és koordinálja e célok elérésére irányuló globális és nemzeti erőfeszítéseket. Arra összpontosít, hogy segítse az országokat a kihívások megoldásának kialakítására és megosztására a következő területeken: szegénység csökkentése, válságmegelőzés és felépülés, környezet és fenntartható fejlődés, valamint demokratikus kormányzás, beleértve a HIV/AIDS-re történő reagálások irányítását.

A UNDP igazgatja az ENSZ Tőkefejlesztési Alapját (United Nations Capital Development Fund – UNCDF), az ENSZ Fejlesztési Alapját Nők számára (United Nations Development Fund for Women – UNIFEM) és az ENSZ Önkéntesek Programját (United Nations Volunteer Programme – UNV). Az UNDP-t 36 tagú Végrehajtó Tanács irányítja, amelyben mind a fejlődő, mind a fejlett országok képviselve vannak. Egyik főbb kiadványát, a Jelentést az emberi fejlődésről (Human Development Report) évente publikálják.

Adminisztrátor: Helen Clark asszony (Új-Zéland)
Központ: 1 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
Tel: (1-212) 906-5000; Fax: (1-212) 906-5364

Elrejt

www.unv.org

Az ENSZ-önkéntesek (United Nations Volunteers – UNV) programja az ENSZ-rendszer önkéntes szervezete, amely támogatja a béke, a segélyezési és fejlesztési kezdeményezéseket közel 150 országban. A Közgyűlés 1970-ben hozta létre, az ENSZ fejlesztési Programja igazgatja, a UNDP/UNFPA Végrehajtó Tanácsának jelent. A UNDP országos irodáin keresztül dolgozik, önkénteseket küld és az önkéntesség eszméjét támogatja. Önkéntesekre épülő programként az UNV egyedülálló az ENSZ-családban, és méreteiben is, mint multilaterális vállalkozás. Karrierjük derekán lévő nőket és férfiakat küld ágazati és közösségi fejlesztési projektekhez, humanitárius segítségnyújtáshoz, valamint az emberi jogok és a demokrácia előmozdításához.

2005-ben, az egymást követő nyolcadik növekedést jelentő évben, a UNV mintegy 8400 – 168 nemzetiségű - önkéntest mobilizált, akik 144 országban szolgáltak. Az ENSZ-önkénteseknek közel 70 százaléka maguk is fejlődő országuk állampolgárai, míg a fennmaradó 30 százalék az iparilag fejlett világból jött. Több mint 30 000 személy szolgált UNV-sként 1971 óta.

A toborzásnak olyan előfeltételei vannak, mint egyetemi/főiskolai diploma és több éves gyakorlat. A szerződéseket általában két évre kötik, de vannak rövidebb megbízatások is humanitárius, választási és más missziók esetén. Az UNV-sek szerény havi megélhetési támogatást kapnak. A pénzügyi támogatás az UNDP-től, partner ENSZ-intézményi forrásokból és adományokból jön az UNV Speciális Önkéntes Alapjába.

Ügyvezető koordinátor: Flavia Pansieri asszony (Olaszország)
Központ: Hermann-Ehlers-Str. 10, 53113 Bonn, Germany
Tel: (49-228) 815-2000; Fax: (49-228) 815-2001; Email:
information__kukac__unv.org

Elrejt

Az ENSZ Tőkefejlesztési Alapja (www.uncdf.org) az ENSZ tőkeberuházási ügynöksége a világ 49 legkevésbé fejlett országában. Új lehetőségeket teremt a szegény emberek és közösségeik számára, hogy fokozottan hozzáférhessenek a mikrófinanszírozáshoz és a befektetési tőkéhez. A UNCDF Afrikára és Ázsia legszegényebb országaira összpontosít különleges kötelezettséget vállal a konfliktusból és válságból kiemelkedő országok fe4lé. Alaptőkét – pénzsegélyek és kölcsönök – és szakmai támogatást biztosít, hogy segítse a mikrófinanszírozó intézményeket minél több szegény háztartás és kisvállalkozás elérésében. Segíti a helyi kormányokat is a tőkebefektetések finanszírozásában – vízvezeték rendszerek, betorkolló utak, iskolák, öntözési tervek – amelyek javítják a szegények életét. A UNCDF által támogatott mikrofinanszírozó intézmények ügyfeleinek több mint 50 százaléka nő. Valamennyi UNCDF támogatás nemzeti rendszereken keresztül érkezik a segélyekre vonatkozó 2005-ös párizsi nyilatkozatnak megfelelően. A UNCDF programokat úgy tervezik, hogy ösztönözze a nagyobb befektetéseket a magánszektorból, a fejlesztési partnerektől és a nemzeti kormányoktól. A UNCDF-et a Közgyűlés alapította 1966-ban, központja New Yorkban van, a UNDP-hez kapcsolódó autonóm ENSZ-szervezet. 2009-ben az Alap összes bevétele 40 millió dollár körül volt. Az Alap mérlege az év végén megközelítően 53 millió dollár volt. A UNCDF-nek 150 alkalmazottja van.

Ügyvezető titkár: David Morrison (Kanada)
Központ: 2 UN Plaza, New York, NY 10017, USA
Tel.: (1-212) 906-6565; Fax: (1-212) 906-6479; E-mail: info__kukac__uncdf.org

Elrejt

www.unep.org

Az ENSZ Környezetvédelmi Programját (United Nations Environment Programme – UNEP) 1972-ben alapították. Küldetése a környezetről való gondoskodásban vezető szerep nyújtása és társas viszony ösztönzése oly módon, hogy a nemzeteknek és népeknek lehetővé váljon életminőségük javítása anélkül, hogy a jövő generációiét veszélyeztetnék.

A környezet területén a legfontosabb ENSZ-intézményként az UNEP dolgozza ki a globális környezeti napirendet, az ENSZ-rendszerben támogatja a fenntartható fejlődés környezeti dimenziójának megvalósítását, továbbá a globális környezet hivatalos szószólójaként tevékenykedik.

Az UNEP kormányzó testülete, a Kormányzó Tanács 58 ország képviselőiből áll, évente tanácskozik. Az UNEP programjait a Környezeti Alapból finanszírozzák, amelyet kormányoktól származó önkéntes hozzájárulásokból töltenek fel és kiegészítik bizalmi letéti pénzalapokból, továbbá egy kis összeggel az ENSZ rendes költségvetéséből. Az 2006-2007-es költségvetés 144 millió dollár volt. Az UNEP-nek megközelítően 800 alkalmazottja van.

Ügyvezető igazgató: Achim Steiner úr (Németország)
Központ: United Nations Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100, Nairobi, Kenya
Tel: (254-20) 762-1234; Fax: (254-20) 762-4489, 4490; Email: unepinfo__kukac__unep.org

Elrejt

()www.unfpa.org

A Közgyűlés kezdeményezésére 1969-ben működésre képes állapotban alapított ENSZ Népesedési Alapja (United Nations Population Fund – UNFPA) a fejlődő országoknak és az átalakuló gazdaságoknak nyújtandó népesedési támogatás legnagyobb nemzetközileg finanszírozott forrása. Kérésükre segíti az országokat a reproduktív egészségügy és az egyéni választások alapján a családtervezési szolgáltatások javítását, valamint a fenntartható fejlődésre irányuló erőfeszítéseket támogató népesedéspolitika kialakítását. A Közgyűlés alárendelt szerve, és ugyanaz a Végrehajtó Tanácsa, mint az UNDP-nek.

A UNFPA-t teljes mértékben önkéntes hozzájárulásokból finanszírozzák, amely 2006-ban összesen 389,3 millió dollárt tett ki 180 országból, plusz speciális tevékenységekre előirányzott 216,2 millió dollár, mindösszesen rekordot döntő összeg, 605,5 millió dollár. Ennek a segítségnek mintegy 61,5 százalékát a reproduktív egészségügyre fordították - beleértve a biztonságos anyaságot, a családtervezést és a nemi egészségügyet – hogy finomítsák a serdülőkori reproduktív egészségügy kezelését, csökkentsék anyasági rokkantságot, mint a szülési fisztula (fekély), foglalkozzanak a HIV/AIDS-szel, és gondoskodjanak segélyezésről vészhelyzetekben.

Ennek a támogatásnak további 21,3 százaléka népesedési és fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódik. A UNFPA célja, hogy biztosítsa az egyensúlyt a fejlődés és a népességdinamika között információ szolgáltatás, a politika befolyásolása, és a népesedéstervezési nemzeti kapacitás kiépítése révén. A fennmaradó részt az ügy képviseletére használják. A UNFPA arra törekszik, hogy mobilizálja az erőforrásokat és a politikai elkötelezettséget az elfogadott nemzetközi fejlesztési célokhoz – beleértve a Millenniumi Nyilatkozatban foglaltakat - kapcsolódó népesedési tevékenységek érdekében. Az Alap 1031 munkatársának mintegy 77 százaléka a terepen dolgozik 154 országban, területen és körzetben.

Ügyvezető igazgató: Babatunde Osotimehin úr (Nigéria)
Központ: 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
Tel: (1-212) 297-5000;

Elrejt

www.unhabitat.org

Az ENSZ Emberi Települések Programja (United Nations Human Settlements Programme – UN-HABITAT) – korábban az ENSZ Emberi Települések Központjaként ismert - a fenntartható emberi településfejlesztést támogatja annak szószólójaként, politikaformáláson, kapacitásépítésen és az ismeretek bővítésén keresztül, valamint a kormányok és a civil társadalom közötti partnerség erősítésén keresztül.

A UN-HABITAT-ot 1978-ban alapították. A „Habitat Napirend” megvalósításának és az ENSZ-családon belül az emberi települések fejlesztési tevékenységei koordinálásának a vezető ügynöksége, két prioritással rendelkező területre koncentrál: megfelelő menedékhely mindenki számára; és a fenntartható városfejlesztés. A UN-HABITAT felelős a nemzetközi közösség segítéséért, hogy elérjék a Millenniumi Fejlesztési Célok azon kitűzését, hogy 2020-ra javítják az életét a legalább 100 millió nyomornegyedben élő embernek, és felére csökkentik azoknak a számát, akik nem jutnak fenntartható módon egészséges ivóvízhez.

Az Emberi Települések Program támogatja és partnerségben dolgozik a kormányokkal, a helyi hatóságokkal, az NGO-kkal és a magánszektorral. Technikai programjai és projektjei a kérdések széles körére összpontosítanak, beleértve a nyomornegyedek feljavítását, a városi szegénység csökkentését, katasztrófa utáni újjáépítést, a városi víz és közegészségügyi ellátást, valamint a hazai pénzügyi erőforrások mobilizálását lakásátadásra. E programok többségét egyéb bilaterális támogató ügynökségekkel partnerségben valósítják meg.

A UN-HABITAT-ot egy 58 tagú Kormányzó Tanács irányítja, amely kétévente találkozik. 2006-2007-re elfogadott kiadások összege 166,3 millió dollár, amelyből 151,3 millió dollárt (91 százalékot) tartalékolnak programokkal kapcsolatos tevékenységekre, míg a fennmaradó 15 millió dollár támogatási szolgáltatásokra és politikaformáló szervekhez kerül. A Programnak két vezető kiadványa van: a Global Report on Human Settlements, az emberi települési feltételek teljes áttekintése világszerte, és a State of the World’s Cities.

Ügyvezető igazgató: Joan Clos úr (Spanyolország)
Központ: PO Box 30030, Nairobi 00100, Kenya
Tel: (254-20) 762-3120; Fax: (254-20) 762-3477; Email: infohabitat__kukac__unhabitat.org

Elrejt

www.unhcr.org

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát (Office of the High Commissioner for Refugees – UNHCR) a Közgyűlés hozta létre 1950-ben. Mandátuma a menekültek védelmére világszerte irányuló nemzetközi akció vezetése és koordinálása, valamint a menekültügyi problémák megoldása. Létrehozása óta a UNHCR mintegy 50 millió menekültet segített, két Nobel-békedíjat kapott 1954-ben, illetve 1981-ben.

A UNHCR legfontosabb felelőssége, amelyet „nemzetközi védelemként” ismernek, biztosítani a menekültek emberi jogainak a tiszteletben tartását, beleértve azt a lehetőséget, hogy (politikai) menedékjogot kérjenek, valamint biztosítani, hogy senkit küldhetnek önkéntelenül olyan országba, ahol oka van félni bűnvádi eljárástól. A UNHCR támogatja a nemzetközi menekültügyi egyezményeket, felügyeli, hogy a kormányok betartják-e a nemzetközi jogot, valamint olyan anyagi segítséget nyújt, mint például az élelem, víz, menhely és egészségügyi ellátás a menekülő civileknek. A UNHCR tartós megoldást keressen a menekültek számára önkéntes hazatelepítéssel eredeti otthonukba, integrálással olyan országba, ahova először kértek menedékjogot, vagy egy harmadik országba történő letelepedéssel.

2006 végéig a UNHCR 32,9 millió emberről gondoskodott, beleértve menekülteket, visszatérőket és saját országuk határain belül „otthonukból elüldözötteket” (displaced). 2006-ban, a századforduló óta először, a menekültek száma 12 százalékkal nőtt, majdnem 10 millióra – főleg az iraki válság eredményeként. 2006 elején a UNHCR-nak több mint 6500 alkalmazottja volt, akik 263 irodában 116 országban dolgoztak, továbbá 796 ENSZ-önkéntes, akiket 70 művelethez vonultattak fel. Az ügynökség 1050 megállapodást is kötött 645 nemzeti és nemzetközi NGO partnerrel.

A UNHCR együttműködik az ENSZ-rendszer más tagjaival is, és különböző kormányzati és nem kormányzati testületekkel. Programjait a UNHCR Végrehajtó Bizottsága fogadja el, amely 2007 májusában 72 tagországból áll. A programokat – főként kormányoktól származó - önkéntes hozzájárulásokból finanszírozzák, de más csoportoktól is, beleértve magánszemélyeket és szervezeteket. A UNHCR korlátozott támogatást – 2006-ban 31,5 millió dollárt – kap az ENSZ rendes költségvetéséből, amelyet kizárólag adminisztrációs költségekre fordítanak. A 2006-ban rendelkezésre álló összeg 1,22 milliárd dollárt tesz ki - a tényleges követelményeknél 232 millió dollárral kevesebb.

Föbiztos: António Manuel de Oliveira Guterres úr (Portugália)
Központ: Case Postale 2500, CH-1211 Geneva 2, Switzerland
Tel: (41-22) 739-8111;

Elrejt

www.unicef.org

1946-ban történt létrehozása óta az ENSZ Gyermekalapja (United Nations Children’s Fund – UNICEF) rendkívüli segélyalapból fejlesztési ügynökséggé fejlődött, amely valamennyi gyermeknek a túléléshez, védelemhez és fejlődéshez való jogát hivatott védeni. Munkáját az Egyezmény a gyermek jogairól vezérli – amely a legszélesebb körben elfogadott emberi jogi egyezmény a világon. A UNICEF hisz abban, hogy a gyermekekről való gondoskodás és jogaik védelme az emberi előrehaladás sarokköve.

A UNICEF partnerségben dolgozik kormányokkal, a civil társadalommal és más nemzetközi szervezetekkel, hogy a gyermekek számára a célokat elérjék. Foglalkozik a gyermekegészségügy minden oldalával, a születéstől a serdülőkorig. Annak biztosításáért dolgozik, hogy valamennyi gyermek be legyen oltva az általános gyermekkori betegségek ellen, továbbá a gyermekek és édesanyjuk jól tápláltak legyenek. A fiatal emberek közötti HIV/AIDS terjedésének megakadályozásáért tevékenykedik, és segíti a betegség által megfertőzött gyermekeket és családjukat, hogy méltóságban éljenek.

A UNICEF támogatja a minőségi oktatást fiúk és lányok számára. Szószólója a gyermekeket védő környezetnek, kiváltképp vészhelyzetekben, hogy megakadályozza és reagáljon az erőszakra, a kizsákmányolásra és a visszaélésekre. Valamennyi tevékenysége során a UNICEF arra ösztönzi a fiatalokat, hogy őszintés és bátran mondják el véleményüket, továbbá vegyenek részt az életüket érintő döntésekben.

Az UNICEF-et egy 36 ország delegáltjaiból álló Végrehajtó Tanács irányítja, amely irányítja a politikát, a programokat és költségvetést. Az UNICEF-nek 8200 alkalmazottja van 157 országban és területen világszerte. Az UNICEF teljes mértékben önkéntes hozzájárulásokra van utalva. Teljes programköltségei 2006-ban 2,34 milliárd dollárt tettek ki. Jóllehet a legjelentősebb támogatás a kormányoktól jön (2006-ban 58 százalék), a UNUCEF tekintélyes segítséget kap a magánszektortól is – 799 millió dollár – továbbá mintegy 6 millió személytől is 37 Nemzeti Bizottságon keresztül az iparilag fejlett országokból.

Az UNICEF 1965-ben Nobel-békedíjat kapott. A legfontosabb kiadványa A világ gyermekeinek helyzete (The State of the World’s Children), amelyet évente adnak ki.

Ügyvezető igazgató: Anthony Lake úr (Egyesült Államok)
Központ: UNICEF House, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA
Tel: (1-212) 326-7000; Fax: (1-212) 888-7465

Elrejt

www.unodc.org

Az ENSZ Kábítószer és Bűnügyi Hivatalát (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) - amelyet korábban Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalnak neveztek (alapítva 1997-ben) - azért hozták létre, hogy az ENSZ a kábítószer-ellenőrzés, bűnmegelőzés és nemzetközi terrorizmus egymással kölcsönösen összefüggő kérdéseire összpontosítson, és növelje ezzel foglalkozó kapacitását. Kábítószer és bűnügyi programból áll.

A kábítószer program felelős az ENSZ kábítószer-ellenőrzési tevékenységének koordinálásáért és vezetéséért. Szakmai tanácsadást nyújt a tagállamoknak kábítószer-ellenőrzési ügyekben; statisztikát a kábítószerrel való visszaélésről, elkobzásokról és a trendekről; továbbá segít a jogalkotásban és az igazságügyi tisztviselők képzésében. A program oktatja a világot a kábítószerrel való visszaélés veszélyeiről, és erősíti a termelés, kereskedelem és kábítószerrel kapcsolatos bűnözés elleni nemzetközi akciót.

A bűnügyi program a bűnmegelőzés és bűntető jog területén folyó tevékenységekért felelős. Együttműködik a tagállamokkal a jogrend megerősítéséért, és támogatja a stabil és erős büntetőjogi rendszert. Külön figyelmet fordít a transznacionális szervezett bűnözés, az illegális emberkereskedelem, a pénzügyi bűnözés, a korrupció és a terrorizmus elleni harcra.

A UNDOCnak mintegy 450 alkalmazottja van, akik nemzeti, regionális és globális szinten dolgoznak 20 kirendeltségből álló hálózatban világszerte, valamint az összekötő irodákban New Yorkban és Brüsszelben. A 2006-2007-re vonatkozó költségvetése 335,9 millió dollár. Az összeg nagy része önkéntes hozzájárulásokból jön: 189,2 millió dollár (57 százalék) a kábítószer program számára és 74,7 millió dollár (22 százalék) a bűnügyi program számára. A fennmaradó 72 millió dollár (21 százalék) az ENSZ rendes költségvetéséből jön.

Ügyvezető igazgató: Yury Fedotov úr (Orosz Föderáció)
Headquarters: Vienna International Centre, Wagramerstrasse 5,
PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria
Tel: (43-1) 26060-0; Fax: (43-1) 263-3389; Email:
unodc__kukac__unodc.org

Elrejt

www.unrwa.org

Az ENSZ Palesztin Menekültek Segélyező és Munkaközvetítő Hivatalát a Közel-Keleten (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA) a Közgyűlés 1949-ben hozta létre, hogy a palesztin menekültek segélyezését végezze. Mivel a palesztin menekültproblémát nem oldották meg, mandátumát időszakonként megújítják, legutóbb 2008. június 30-ig.

Az UNRWA kezdetben mintegy 750 000 palesztin menekültnek nyújtott rendkívüli segélyt, akik elvesztették otthonaikat és megélhetésüket az 1948-as arab-izraeli konfliktus következtében. Ma az ügynökség gondoskodik az alapvető szolgáltatásokról – oktatás, egészségügy, segélyezés és szociális szolgáltatások – több mint 4,5 millió regisztrált palesztin menekültnek a Közel-Keleten, beleértve mintegy 1,3 milliót, akik 58 menekülttáborban élnek Jordániában, Libanonban, Szíriában és a megszállt palesztin területen, amely tartalmazza a Gáza övezetet és Ciszjordániát. Mikrofinanszírozási és mikrovállalkozási kölcsönöket is oszt az megszállt palesztin területen, továbbá Szíriában és Jordániában.

2000 szeptembere óta aUNRWA gondoskodik a rendkívüli humanitárius segélyezésről, hogy csökkentse a folytatódó válság hatásait a legsebezhetőbb menekültek esetében a Gáza övezetben és Ciszjordániában. Az ügynökség reagált a konfliktus által sújtott menekültek rendkívüli szükségleteire Libanonban 2006 óta, beleértve az 55 millió dolláros észak Libaboni Rendkívüli Kérelmet 2007-ben.

Az UNRWA műveleteit felügyeli és támogatja a gázai és az ammani (Jordánia) központ. A főbiztost, aki közvetlenül a Közgyűlésnek jelent, segíti egy Tanácsadó Bizottság, amelynek tagjai: Ausztrália, Belgium, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Egyiptom, Franciaország, Hollandia, Japán, Jordánia, Kanada, Libanon, Németország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia, Szíria és Törökország. Az Európai Közösségek, az Arab Liga és a Palesztin Felszabadítási Front (PLO) megfigyelőként vesznek részt.

Az UNRWA több mint 28 000 főt alkalmaz, főleg palesztin menekülteket, és 113 tagú nemzetközi személyzet, akiket a Közgyűlés finanszíroz. Az ügynökség azonban csaknem teljes mértékben az adományozó országoktól jövő önkéntes hozzájárulásoktól függ rendes és rendkívüli műveletei esetében. A legtöbb hozzájárulás készpénzben történik, jóllehet 5 százalék természetben van – főleg élelmiszer adományok a szűkölködő menekültek közötti kiosztásra. Az UNRWA költségvetési kiadásai összesen 417,1 millió dollárt tettek ki 2006-ban.

Főbiztos: Filippo Grandi úr (Olaszország)
Központ (Gáza): Gamal Abdul Nasser Street, Gaza City, P.O. Box 61 Gaza City
Tel: (972-8) 677-7333; Fax: (972-8) 677-7555
Központ (Amman, Jordánia): Bayader Wadi Seer, PO Box 140157, Amman 11814, Jordan
Tel: (962-6) 580-8100; Fax: (962-6) 580-83352-6177; E-mail: HQ-PIO__kukac__unrwa.org

Elrejt

www.wfp.org

Az 1963-ban alapított Élelmezési Világprogram (World Food Programme – WFP) a világ legnagyobb humanitárius szervezete. Teljes mértékben önkéntes hozzájárulásokból finanszírozzák. A WFP vezeti az éhínség elleni globális harcot, rendkívüli élelmiszer segélyről gondoskodván a természeti és az emberek által okozott súlyos csapások legsebezhetőbb áldozatai számára. Élelmiszer segélyt is használ technikai és logisztikai tapasztalatokkal párosítva, továbbá kiemelkedő jelenléte a terepen segíti az éhínség eredeti okainak a megszüntetését. Partnereivel együtt a WFP a legtöbbet tesz azért, hogy elérjék a Millenniumi Fejlesztési Célokat – az éhezők arányát 2015-re felére csökkenteni.

A WFP élelmiszer segélyről, szakértelemről és forrásokról gondoskodik, hogy fenntartható közösségeket alakítson ki a világ legszegényebb és leghátrányosabb helyzetben lévő részein, ahol a Föld 854 millió alultáplált embereinek a többsége él. Globális iskolai étkeztetési kampányán keresztül a WFP például napi élelmet biztosít közel 20 millió iskolás gyermeknek évente. Sürgős esetekben a WFP gyors, életfenntartó segélyt nyújt a katasztrófák, valamint a háborúk áldozatainak, valamint a szárazság, az árvíz, a hurrikánok és földrengések által sújtott embereknek.

2006-ban a WFP forrásainak 27 százalékát rendkívüli segélyre fordították, 46 százalékát pedig vészhelyzet utáni késleltetett segélyre és felépülési erőfeszítésekre. Összességében véve a WFP nyújtja a világ rendkívüli élelmiszersegélyének közel 70 százalékát.

A WFP-nek 10 587 alkalmazottja van, akiknek 92 százaléka a terepen dolgozik. Földön, levegőben és vízen a WFP 2006-ban 4 millió tonna élelmiszert szállított 87,8 millió embernek 78 országba, amelynek a költsége 2,7 milliárd dollár volt.

A WFP-t egy 36 tagú Végrehajtó Bizottság irányítja, évente háromszor ülésezik

Ügyvezető igazgató: Josette Sheeran asszony (Egyesült Államok)
Központ: Via C.G. Viola 68, Parco dei Medici, 00148 Rome, Italy

Tel: (39-06) 65131; Fax: (39-06) 6590632; Email: wfpinfo__kukac__wfp.org

Elrejt

www.unicri.it

Az ENSZ Interregionális Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézete (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI) információt gyűjt, elemez és terjeszt, továbbá kutatást végez és technikai együttműködési projekteket hajt végre az igazságos és hatékony büntető igazságszolgáltatás fejlesztésének elősegítése érdekében.

Az 1968-ban létrehozott UNICRI azon dolgozik, hogy elősegítse a bűnözéssel kapcsolatos problémák megértését, támogatja a nemzetközi okmányok és szabványok tiszteletben tartását, és megkönnyítse a jogsegélyszolgálatot, az információcserét és -terjesztést; valamint az együttműködést a nemzetközi rendészetben.

A UNICRI tevékenységeit úgy strukturálja, hogy kielégítse a tagállamok ismert igényeit. Programjai a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás elsőbbségi kérdéseire koncentrálnak, beleértve a biztonságot és a terrorizmus elleni fellépést, a nemzetközi büntetőjogot, a bírósági reformot, a fiatalkori igazságszolgáltatást, jelentős események biztonságát, a korrupciót, az áldozatok védelmét, a szervezett bűnözést, az emberkereskedelmet, a pénzhamisítást, a számítástechnikai bűnözést, a környezet elleni bűnözést és a kábítószert.

Az Intézet képzési tevékenységeket tervez és végez mind nemzetközi, mind nemzeti szinten ezeken a területeken, továbbá támogatja az információcserét a nemzetközi bűnmegelőzési és büntető igazságszolgáltatási központján keresztül.

A UNICRI működését teljes mértékben önkéntes hozzájárulásokon keresztül finanszírozza. Élvezi a tagállamok , a nemzetközi és regionális szervezetek, jótékonysági szervezetek és alapítványok támogatását, valamint pénzbeli és természetbeni hozzájárulásokat az állami és a magán szektor szervezeteitől.

Igazgató: Jonathan Lucas úr (Seychelles)
Központ: Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Turin, Italy
Tel: (39-011) 653-7111; Fax: (39-011) 631-3368; Email: information__kukac__unicri.it

Elrejt

www.unidir.org

Az 1980-ban alapított ENSZ Leszerelés Kutató Intézete (United Nations Institue for Disarmanent Research – UNIDIR) autonóm intézmény. Kutatást végez leszerelési és biztonsági kérdésekben azzal a céllal, hogy segítse a nemzetközi közösség leszereléssel kapcsolatos gondolkodását, döntéseit és erőfeszítéseit.

Kutatási projektjein, kiadványain, kisebb összejövetelein és szakértői hálózatán keresztül a UNIDIR támogatja a leszerelésről és a biztonsági kihívásokról történő kreatív gondolkodást és dialógust. Tevékenységei sokféle valós helyzethez kapcsolódnak – a globális diplomácia bonyolultságától a helyi elszigetelt feszültségekig és erőszakos konfliktusokig.

Az Intézet kutatja mind a jelen mind a jövő biztonsági kérdéseit, és számos témát vizsgál, mint például a taktikai atomfegyverek, menekültek biztonsága, számítógépes hadviselés, regionális bizalomépítő intézkedések és kézi fegyverek. Szakértői szintű találkozókat és vitákat szervez, kutatási projekteket valósít meg, könyveket, jelentéseket és tanulmányokat, valamint a negyedéves Leszerelési fórumot (Disarmament Forum) publikálja, mind nyomtatott formában, mind online.

Az Intézetet elsősorban önkéntes hozzájárulásokra támaszkodik kormányoktól és magán alapítványoktól. 2006 folyamán közel 2,8 millió dollárt kapott, beleértve a kormányoktól kapott több mint 2 millió dollárt és a magánadományoktól kapott több mint 500 000 dollárt. Az állandó alkalmazotti létszámot vendég professzorok és kutató gyakornokok egészítik ki.

Igazgató: Theresa A. Hitchens asszony (Egyesült Államok)
Központ: Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41-22) 917-3186; Fax: (41-22) 917-0176; Email: unidir__kukac__unog.ch

Elrejt

www.unitar.org

Az ENSZ Továbbképző és Kutató Intézetét (United Nations Institute for Training and Research – UNITAR) 1965-ben alapították az ENSZ-en belüli autonóm intézetként azzal a céllal, hogy megfelelő képzéssel és kutatással fokozza az ENSZ hatékonyságát. A UNITAR képzést és kapacitásfejlesztést végez, hogy segítse az országokat a XXI. század kihívásainak a kezelésében; kutatásokat végez új képzési és kapacitásépítési módszerek kifejlesztése érdekében; partnerséget épít ki más ENSZ-szervezetekkel, kormányokkal, NGO-kkal képzési és kapacitásépítési programok kifejlesztésére és szervezésére az országok szükségleteinek megfelelően.

A UNITAR 2006-ban több mint 300 tanfolyamot, szemináriumot és műhelyfoglalkozást tartott több mint 10 000 résztvevő számára – főleg fejlődő országokból és átalakuló gazdasággal rendelkező országokból. Mintegy 30 000 gyakornok szintén hasznát vette az e-learning kurzusainak.

A UNITAR-t egy Kuratórium (a tagok személyes minőségben vesznek részt) irányítja. Jelenleg az Intézet teljes mértékben önfinanszírozó, továbbá kormányzati, kormányközi szervezetektől és alapítványoktól származó, valamint más nem kormányzati forrásokból származó önkéntes hozzájárulásokból szponzorálják. Az Intézet tevékenységét genfi központjából, valamint a New York-i és Hirosimai irodáin keresztül irányítják. Teljes személyzete mintegy 50 állandó szerződéssel rendelkező szakértő.

Ügyvezető igazgató: Carlos Lopes úr (Guinea-Bissau)
Központ: International Environment House, Chemin des Anémones 11-13,
CH-1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland.
By mail: UNITAR, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41-22) 917-8400; Fax: (41-22) 917-8047

Elrejt

www.unrisd.org

Az 1963-ban alapított ENSZ Szociális Fejlesztési Kutató Intézete - autonóm intézmény - (United Nations Research Institute for Social Development - UNRISD) a fejlesztésre ható, szociális dimenzióval rendelkező időszerű fejlesztési problémák kutatásával foglalkozik. Az Intézet abban segíti a kormányokat, a fejlesztési ügynökségeket, a civil szerveződéseket és a tudósokat, hogy jobban megértsék: a gazdasági és szociális változásokra vonatkozó fejlesztési politika és fejlesztési folyamatok hogyan hatnak a különböző társadalmi csoportokra.

Az UNIRISD tevékenységét teljes mértékben önkéntes hozzájárulásokból fedezi, éves működési költségvetése megközelítően 4 millió dollár. A 2006-ban több mint 2,8 millió dollárnyi hozzájárulást, valamint 1,3 millió dollárt meghatározott projektekre. A 11 tagú Tanács fogadja el az UNRISD költségvetését és kutatási programját.

Igazgató: Sarah Cook asszony (Egyesült Királyság)
Központ: Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41-22) 917-3020; Fax: (41-22) 917-0650; Email: info__kukac__unrisd.org

Elrejt

www.unu.edu

Az ENSZ Egyetem (United Nations University - UNU) tudósok nemzetközi közössége, akik kutatással, politikai tanulmányokkal, intézményi és egyéni kapacitásfejlesztéssel és ismeretterjesztéssel foglalkoznak az ENSZ céljainak, a békének és a haladásnak az előmozdítása érdekében. . Az Egyetem alapokmányát 1973-ban fogadták el, működését 1975-ben kezdte el. Az Egyetemnek összesen 13 kutatási és képzési központja, valamint programja van világszerte, és 14 ENSZ Egyetem társult intézmény támogatja, valamint együttműködő intézmények és egyének százai világszerte.

Az ENSZ Egyetemet teljes mértékben kormányoktól, intézményektől, alapítványoktól és magánszemélyektől származó önkéntes adományokból finanszírozzák. Az ENSZ rendes költségvetéséből semmilyen támogatást nem kap. Az Egyetem működési költségekre vonatkozó alapvető éves bevétele az Alapítványi Alap (Endowment Fund) befektetéseiből származó jövedelméből ered. Az UNU kétéves költségvetése 2006-2007-ben 88 millió dollár volt. 2006 végén 356 alkalmazottja volt 68 országból, akiknek 24 százaléka fejlődő országokból származott.

Az UNU-t egy 24 tagú Kormányzó Tanács irányítja, amely évente ülésezik.

Rektor: Prof. Dr. Konrad Osterwalder úr (Svájc)
Központ: 5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925, Japan
Tel: (81-3) 5467 1212; Fax: (81-3) 3499-2828; Email: mbox__kukac__hq.unu.edu

Elrejt

Az 1996 óta aktív UNAIDS (www.unaids.org) az ENSZ-nak az az egysége, amely a HIV elleni harc élén áll világszerte, támogatja a járvány elleni fokozott, átfogó és globális akciót. A UNAIDS válasza a problémára magába foglalja a terjedés megakadályozását, a kezelést és a fertőzöttek támogatását, hogy csökkentsék az egyének és a közösségek HÍV általi megtámadhatóságát, és enyhítsék a járvány sokoldalú hatásait. Azon tevékenykedik, hogy megakadályozza a járvány súlyos országos járvánnyá válását, és arra törekszik, hogy kiküszöböljön a fertőzöttekkel szembeni mindenféle megkülönböztetést. A UNAIDS információt és szakmai segítséget nyújt az AIDS elleni erőfeszítések irányítása érdekében, továbbá nyomon követi, felügyeli és értékeli a járványt és az arra adott válaszokat. A Program 10 további ENSZ-szervezet egyesített erőfeszítéseit képviseli: ILO, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, a WHO, a WFP és a Világbank. A UNAIDS Titkársággal együtt ezek alkotják a Társszponzori Szervezetek Bizottságát, amely a Program Koordinációs Testületének az állandó titkárságát adja.

Ügyvezető igazgató: Michel Sidibé (Mali)
Központ: 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland
Tel.: (41-22) 791-3666; Fax: (41-22) 791-4187; E-mal: communications__kukac__unaids.org

Elrejt

www.unops.org


Az ENSZ Projekt-támogatási Hivatala (United Nations Office for Project Services – UNOPS) projekt menedzsment és beszerzési szolgáltatásokat nyújt – elsősorban válság utáni helyzetekben - fejlődő országoknak és átalakulóban lévő gazdaságoknak. Ügyfelei közé tartoznak az ENSZ testületek, nemzetközi pénzügyi intézmények és nem kormányzati szervezetek.

Ügyfelei kérésére, a UNOPS nagyméretű, bonyolult projektek elindításához és kivitelezéséhez szükséges emberekről, eszközökről és szakértelemről gondoskodik különféle környezetben. A UNOPS egyedülálló szakértelemmel rendelkezik az építkezésben, népszámlálásban, választások támogatásában, környezeti rehabilitációban, pénzalapok felügyelete, és a taposó aknák kezelése. A kijelölt vezető ENSZ hivatal a konfliktus utáni helyzetekben a fizikai infrastruktúrára vonatkozó projektek számára.

A UNOPS bevétele 2006-ban 53,4 millió dollárt tett ki, míg a projekt kivitelezés 706 millió dollárt ért.

Ügyvezető igazgató: Jan Mattsson úr (Svédország)
Központ: Midtermolen 3, P.O. Box 2695, DK-2100 Copenhagen, Denmark
Tel: (45-3) 546-7000; Fax: (45-3) 546-7508; Email: hq__kukac__unops.org

Elrejt

Az ENSZ Közgyűlés 2010-ben egyhangúlag megszavazta az ENSZ Nemek Közti Egyenlőséggel és a Nők Felemelkedésével foglalkozó Egységét (www.unwomen.org). A UN-Women célja, hogy felgyorsítsa a nők és lányok szükségleteit kielégítő előrehaladást világszerte. A nők és lányok egyenlősége nemcsak alapvető emberi jog, hanem szociális és gazdasági kényszerűség. Ahol a nők képzettek és felemelkedtek, a gazdaság termelékenyebb és erősebb, a társadalom békésebb és stabilabb. A UN-Women létrehozása megerősítette az ENSZ-ügynökségek és hivatalok létező mandátumát és funkcióit: az ENSZ Fejlesztési Alapja Nők számára, a Nők Előrehaladásával foglalkozó osztály, a Nemek közti Egyenlőséggel foglalkozó Speciális Tanácsadó Hivatala és Nemzetközi Kutató és Oktató Intézet a Nők Előrehaladásáért.

„Azáltal, hogy az ENSZ-rendszer nők ügyeivel foglalkozó négy részét összevonták, a tagállamok sokkal erősebb hangot biztosítottak a nőknek és a nemek közti egyenlőségnek globális szinten” – jelentette ki Ban Ki-Moon főtitkár a UN-Women megalapításakor. Az egység kezdeti éves költségvatése 500 millió dollár. Támogatja a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságot (Commission ont he Status of Women) és más kormányközi testületeket a szakpolitikák kidolgozásában, valamint a tagállamokat a nők ügyével foglalkozó szabványok megvalósításában. Az ENSZ-rendszertől számon kéri a nemek közti egyenlőségre vonatkozó saját kötelezettségeit, beleértve az egész rendszerre vonatkozó előrehaladás felügyeletét.

Ügyvezető igazgató: Michelle Bachelet asszony (Chile)
Központ: 304 East 45th Street, 15th Floor, New York NY 10017, USA
Tel.: (1-212) 906-6400; Fax: (1-212) 906-6705

Elrejt

Virtuart Web SolutionsFALEXX Portal System