Magyar ENSZ Társaság

Choose your language

MagyarEnglish
Gazdasági és Szociális Tanács

www.un.org/ecosoc

A Gazdasági és Szociális Tanácsot (Economic and Social Council - ECOSOC) az Alapokmánynak megfelelően hozták létre, mint olyan főszervet, amely koordinálja az ENSZ, valamint az “ENSZ-szervezetek családja” néven ismert szakosított intézmények és szervezetek gazdasági és szociális munkáját. A tanácsnak 54 tagja van, amelyeket három évre választanak. A Gazdasági és Szociális Tanácsban a szavazás egyszerű szótöbbséggel történik; minden tag egy szavazattal rendelkezik.

Feladatok és hatáskör

A Gazdasági és Szociális Tanács feladatai és hatásköre a következőkből áll:

  • központi fórumként szolgál a nemzetközi gazdasági és szociális kérdések megvitatására, és ilyen kérdésekkel kapcsolatos politikai ajánlások kidolgozására, amelyeket a tagállamokhoz és az ENSZ rendszerének egészéhez intéznek;
  • tanulmányokat és jelentéseket készít vagy kezdeményez, és ajánlásokat tesz nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi és ezekhez kapcsolódó kérdésekben;
  • elősegíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki számára történő tiszteletben tartását és betartását;
  • segíti a főbb nemzetközi konferenciák előkészítését és megszervezését gazdasági, szociális és kapcsolódó területeken, és támogatja e konferenciák koordinált követését;
  • koordinálja a szakosított intézmények tevékenységét a velük folytatott konzultációk, a részükre, valamint a Közgyűlésnek és a tagállamoknak tett ajánlásai révén;

A nemzetközi gazdasági és szociális kérdések és politikai javaslatok révén az ECOSOC kulcsszerepet játszik a nemzetközi fejlesztési együttműködés erősítésében és a tevékenységek prioritásainak meghatározásában.

Ülésszakok

A Tanács rendszerint számos rövid ülésszakot és sok előkészítő találkozót, kerek asztal és panel vitákat tart a civil társadalom képviselőivel egész éven át munkájának szervezése érdekében. Egy négyhetes ülésszakot is tart érdemi kérdésekről júliusban, felváltva New Yorkban és Genfben. Az ülésszak magába foglal egy magas szintű speciális ülést miniszterek és magas rangú tisztviselők részvételével, amelyen jelentős gazdasági, szociális és humanitárius kérdéseket vitatnak meg. A Tanács évközi munkáját különféle alárendelt és kapcsolódó testületek végzik.

Alárendelt és kapcsolódó testületek

A Tanács alá rendelt szervezetbe tartozik:

  • a nyolc funkcionális bizottság tanácskozó testületként, amelyek szerepe ajánlások megvitatása és megtétele hatáskörükbe és szakterületükbe tartozó kérdésekben: a Statisztikai Bizottság, a Népesedési és Fejlődési Bizottság, a Szociális Fejlődési Bizottság, a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság, a Kábítószer Bizottság, a Bűnmegelőzési és Büntető Igazságszolgáltatási Bizottság, a Fejlődési Tudományos és Technológia Bizottság, és a Fenntartható Fejlődési Bizottság;
  • öt regionális bizottság: az Afrikai Gazdasági Bizottság - ECA - (Addis-Abeba, Etiópia), az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság - ESCAP - (Bangkok, Thaiföld), az Európai Gazdasági Bizottság - ECE - (Genf, Svájc), a Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság - ECLAC - (Santiago, Chile), a Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottság - ESCWA - (Bejrút, Libanon).;
  • három állandó bizottság: a Program és Koordinációs Bizottság, a Nem Kormányzati Szervezetek Bizottsága, Bizottság a Kormányközi Intézményekkel való tárgyalásokra;
  • számos szakértői testület olyan témákban, mint a fejlesztés-politika, közigazgatás, nemzetközi adóügyi együttműködés, gazdasági, szociális és kulturális jogok, energia és fenntartható fejlődés;
  • egyéb testületek, beleértve az őshonos lakosok ügyeivel foglalkozó állandó fórumot vagy az erdők ENSZ-fórumát;

A Tanács együttműködik és bizonyos mértékig koordinálja ENSZ-programok (mint például a UNDP, UNEP, UNFPA, UN-HABITAT és UNICEF), továbbá szakosított intézmények (mint például a FAO, ILO, UNESCO és WHO) munkáját, amelyek valamennyien jelentenek a Tanácsnak, és javaslatokat tesznek érdemi kérdésekkel foglalkozó üléseknek.

Kapcsolatok a nem kormányzati szervezetekkel

Az Alapokmány értelmében a Gazdasági és Szociális Tanács konzultálhat olyan nem kormányzati szervezetekkel (NGO-k - Non Governmental Organizations), amelyek a Tanács illetékességi körébe tartozó ügyekkel foglalkoznak. Több mint 2870 nem kormányzati szervezet rendelkezik konzultatív státusszal a Tanácsnál. A Tanács elismeri, hogy ezeknek a szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére a Tanács előtt, elismeri továbbá, hogy olyan különleges tapasztalattal vagy szaktudással rendelkeznek, amely értékes a Tanács munkájában.

A Tanács az NGO-kat három kategóriába sorolja: az I. kategóriájú szervezetek a Tanács tevékenységének a legnagyobb részével foglalkoznak (ezzel a státusszal rendelkezik az ENSZ Társaságok Világszövetsége (WFUNA) is, amelynek a Magyar ENSZ Társaság megalakulása, 1947. óta tagja); a II. kategóriájú szervezetek speciális területeken speciális szakértelemmel rendelkeznek; és azok a szervezetek, amelyek alkalmanként képesek segíteni a Tanácsot, egy listára kerülnek és alkalmanként konzultálnak velük.

A konzultatív státussal rendelkező nem kormányzati szervek megfigyelőket küldhetnek a Tanács és az alárendelt testületei nyilvános üléseire, és a Tanács munkájához kapcsolódó írásos nyilatkozatokat nyújthatnak be. Konzultálhatnak az ENSZ Titkárságával is közös érdeklődésre számot tartó ügyekben.

Az évek során az ENSZ és a kapcsolódó NGO-k közötti kapcsolat jelentősen fejlődött. Az NGO-k fokozottan olyan partnerek, amelyekkel irányelvekről és programokról konzultálnak, továbbá értékes összekötőknek tekintik őket a civil társadalom felé. Az NGO-k világszerte növekvő számban együtt dolgoznak az ENSZ közösségével az ENSZ Alapokmányában kifejtett célok elérése érdekében.

application/pdf A világ támogatja az ENSZ-t
38 kB

Virtuart Web SolutionsFALEXX Portal System