Magyar ENSZ Társaság

Choose your language

MagyarEnglish
Harmadik fejezet

Mit tesz az ENSZ a fejlődésért?

"A fejlődéshez való jog elidegeníthetetlen alapvető emberi jog."
A Közgyűlés határozata a fejlődéshez való jogról, 1986

 1. Mit tesz az ENSZ a fejlődés elősegítéséért?
 2. A Globális Szerződés
 3. Mit tehet meg az ENSZ, amit mások nem?
 4. Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?
 5. Hogyan küzd az ENSZ az AIDS ellen?
 6. Támogatja-e anyagilag az ENSZ az abortuszt?
 7. Mit tesz az ENSZ a törvénytelen kábítószer-kereskedelem ellen?
 8. Hogyan kezeli az ENSZ a rendkívüli segélynyújtást?

Mit tesz az ENSZ a fejlődés elősegítéséért?

Az egyetlen globális, fejlődésnek elkötelezett szervezetként, az ENSZ a számos gyakorlati programjával számtalan embernek tette jobbá az életét a világ legszegényebb részein. Az ENSZ a fejlődés előmozdítása tekintetében világelső. Az ENSZ Fejlesztési Programja közel 170 országban ott van a terepen, míg az egész ENSZ-rendszer mintegy 10 milliárd dollárt költ a fejlődéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységekre – a menekültek, a szegények és az éhezők segítésére, a gyerekek túlélési esélyeinek növelésére, bűnüldözésre és a kábítószer terjedésének visszaszorítására, a környezetvédelemre, az emberi jogokra, a nők egyenjogúságára és a demokráciára. A Világbank további milliárdokkal toldja meg minden évben fejlesztési kölcsönök formájában – mintegy 22,3 milliárd dollárt több mint 100 fejlődő országnak 2005-ben. Összehasonlításként: a világ katonai célokra fordított kiadásai meghaladják az 1 ezermilliárd dollárt évente.

Az ENSZ aktív szerepet játszik abban is, hogy a világpiacok megnyíljanak a fejlődő országok előtt. A főtitkár már kezdetben támogatta a kereskedelmi tárgyalások „fejlesztési fordulóját”, hogy a gazdag országok termelőinek adott méltánytalan támogatásokat megvonják, és teljesen megnyissák a piacokat a szegény országokból származó munkaerő-intenzív javak exportja előtt. Intézkedéseket sürgetett annak érdekében, hogy a fejlődő országokban mozgósítsák a magánberuházást olyan módon, ami tiszteletben tartja a környezetet, és ez által „fenntartható”. 2001-2002 folyamán három világkonferencián is foglalkoztak ezekkel a témákkal: a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Negyedik Miniszteri Konferenciáján (Katar, Doha), a Fejlődés Finanszírozásáról szóló Nemzetközi Konferencián (Mexikó, Monterrey), és a Fenntartható Fejlődésről szóló Csúcstalálkozón (Dél-Afrika, Johannesburg) – amelyek megalapozták ezekről a kérdésekről szóló tárgyalásokat.

Azonban amíg ezek az erőfeszítések meghozzák gyümölcsüket, és lehetővé teszik a világ küszködő országainak, hogy kiemelkedjenek az alulfejlettségből, az ENSZ marad a fő technikai és pénzügyi segélyforrásuk. A szegény országok millióinak ezek a segítségnyújtási programok jelentik az ENSZ-t. A kék zászlót tisztelik, mert az embereket segítő embereket jelképezi, akik az igazságos és fenntartható világot építik.

Ugrás az oldal tetejére

A Globális Szerződés

A svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórumon 1999. március 31-én Kofi Annan ENSZ főtitkár felhívta a világ üzleti vezetőit, hogy csatlakozzanak a „Globális Szerződéshez” (Global Compact), hogy még jobban segítsék az emberi jogoknak, a környezetnek és a munkaügyi szabványoknak a védelmét, - mind saját vállalati működési körükben, mind támogatva az erre szakosodott megfelelő intézményeket. A főtitkár arra kérte az üzleti világ résztvevőit, hogy:

 • támogassák a nemzetközi emberi jogok védelmét a saját hatáskörükben;
 • biztosítsák, hogy a saját vállalatukon belül nem történnek visszaélések az emberei jogokkal;
 • segítsék elő az egyesülési szabadságot és a kollektív alkuhoz való jogot;
 • segítsék elő a gyerekmunka eltörlését;
 • segítsék elő a diszkrimináció megszüntetését az alkalmazás és foglalkoztatás tekintetében;
 • támogassák a környezeti kihívásokra vonatkozó megelőző intézkedéseket;
 • támogassák a környezetért érzett nagyobb felelősséget;
 • bátorítsák a környezetbarát technológiák elterjedését és fejlesztését.

(További részletek: További részleteket lásd: http://www.unglobalcompact.org/)

Ugrás az oldal tetejére

Mit tehet meg az ENSZ, amit mások nem?

Számos egyedülálló jellemző teszi az ENSZ-t különösképp hatékonnyá a fejlődés elősegítésében:

 • Egyetemessége: minden országnak van beleszólása a fő politikai döntésekbe.
 • Pártatlansága: az ENSZ nem képvisel semmilyen nemzeti vagy kereskedelmi érdeket. Ezért bizalmi kapcsolatokat tud kiépíteni országokkal és lakóikkal, hogy segítséget nyújtson minden egyéb kötelezettség nélkül.
 • Globális jelenléte: az ENSZ rendelkezik a legnagyobb irodahálózattal a világon a fejlesztési segítségnyújtás megvalósítása céljából.
 • A átfogó mandátuma kiterjed a társadalmi, gazdasági és a vészhelyzetekből adódó szükségletekre.
 • Az elkötelezettsége „az Egyesült Nemzetek összes népe” iránt.

Ugrás az oldal tetejére

Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?

Az ENSZ a nemzetközi törekvések élvonalában küzd a környezetvédelemért.

Az ENSZ környezetvédelmi szerződéseket köt, melyek például segítettek abban, hogy az 1980-as években 60%-kal csökkenjen a hajók által okozott olajszennyezés; megfékezze a határokon átnyúló szennyezést Észak-Amerikában és Európában; és leállítsa mind az iparilag fejlett, mind a fejlődő országokban az ózon-réteget pusztító gázok gyártását. Az első környezetvédelemmel kapcsolatos ENSZ-konferencia óta (1972) az ENSZ intézményei és programjai több mint 300 nemzetközi szerződés és egyezmény tető alá hozásánál segédkeztek olyan területeken, mint a veszélyeztetett fajok megóvása, a tengeri szennyezés, az ózonréteg vékonyodása, a veszélyes hulladék kezelése, a biológiai sokféleség, a klímaváltozás, az elsivatagosodás, a halászat valamint az ipari vegyszerek és permetezőszerek.

* A Rio de Janeiróban, Brazíliában 1992-ben rendezett Környezet és Fejlődés ENSZ-konferencián (a „Föld Csúcson” ) elfogadott Agenda 21 (a XXI. század napirendje) egy átfogó globális terv a környezet szempontjából biztonságos fejlődésre, amely azután sok nemzeti tervnek és helyi kezdeményezésnek is alapja lett. A 2002-es Csúcstalálkozó a Fenntartható Fejlődésről (Johannesburg, Dél-Afrika) lehetőséget adott olyan területek meghatározására, ahol további erőfeszítések és akció-orientált döntések szükségesek, továbbá arra, hogy megújult politikai elkötelezettséget alakítsanak ki.

* Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Bizottsága ösztönzi a „fenntartható” fejlődéshez szükséges társadalmi és gazdasági változásokat azzal a céllal, hogy az emberek életminőségében ma gondoskodjon valódi javulásról, és emellett biztosítsa az erőforrások megőrzését a jövő generációi számára. A Bizottság vizsgálja, hogyan valósítható meg az Agenda 21, és a „Földcsúcs” más megállapodásai nemzetközi, regionális és nemzeti szinten. Támogatja a párbeszédet és a partnerség-építést a kormányok és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó főbb csoportok között. A Bizottság a fenntartható fejlődés nemzetközileg elfogadott mutatóit dolgozta ki abból a célból, hogy segítse az országokat az előrehaladás mérésére vonatkozó adatok gyűjtésében és jelentés-készítésben, továbbá nemzeti fenntartható fejlődési testületek és célok létrahozására ösztönözze a kormányokat.

* Az ENSZ Környezetvédelmi Programja abban segíti az országokat, hogy jobban kezeljék a környezetet, figyeli a bolygó egészségi állapotát, és nemzetközi szerződésekkel és akcióprogramokkal igyekszik konszenzust kialakítani.

* Az ENSZ által szponzorált szakmai testületek felveszik a környezet ritmusát. Az UNEP-WMO Kormányközi Panel a Klímaváltozásról, a világ 2500 vezető tudósának világmérető hálózata, értékeli a globális éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek helyzetét - a változás okait, hatását, mérséklésének és a hozzá való alkalmazkodásnak a lehetőségeit. Nemzetközi szerződések keretében működő, hasonló tudományos és szakmai testületek foglalkoznak az ózon-réteg kérdésével is. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ellenőrzi a tengerek halállományát, és figyelmezteti az országokat a túlhalászás veszélyeire. Az ENSZ által támogatott Millenniumi Ökoszisztéma Felmérés jelentése – a világ több mint 1300 vezető tudósának 2005 júliusában kiadott munkája alapján – a földi életet támogató olyan területeket vizsgál, mint a világ füves vidékei, erdői, folyói és tavai, mezőgazdasági területei és óceánjai. Ezáltal hitelesen alátámasztott tényanyagot ad a döntéshozók kezébe a Föld ökoszisztémájában bekövetkezett változások hatásairól a környezetre és az emberek életkörülményeire.

A Globális Környezeti Eszköz (GEF), amely az UNDP, az UNEP és a Világbank által felügyelt alap, több mint 4,5 milliárd dollárt juttatott, és még 14,5 milliárdot csoportosított át az éghajlatváltozás kockázatainak csökkentésére, a biológiai sokféleség fenntartható használatára és megőrzésére, a nemzetközi vizek védelmére, és arra, hogy kivonják a forgalomból az ózonkárosító anyagokat, és a makacs szerves környezetszennyezőket 140 fejlődő országban és átalakulás alatt álló gazdaságban.

Az ENSZ kampányt folytat a gyermekkori betegségek elleni teljes körű védőoltásokért, amelyek megszüntették a himlőt és a gyermekbénulási eseteket 99%-kal csökkentették.

Ugrás az oldal tetejére

Hogyan küzd az ENSZ az AIDS ellen?

A szerzett immunhiányos betegség (AIDS) mára világméretű járvánnyá vált, tekintve, hogy 40 millió ember él AIDS betegként vagy HIV vírussal, ami az AIDS-et okozza. A járvány eddig 60 millió embert érintett, és ez a szám évente 5 millió új fertőzöttel növekszik. Ez a negyedik vezető halálozási ok világszerte.

A Közös HIV/AIDS ENSZ-program (UNAIDS), ami a 10 ENSZ-szervezet és –program szakértelmét egyesíti, a globális akció fő szószólója. Vezeti és támogatja azokat a munkákat, melyek célja a HIV vírus terjedésének megakadályozása, az egyének és a közösségek sebezhetőségének csökkentése, a támogatás és a gondoskodás biztosítása, és a járvány hatásainak csökkentése. A UNAIDS elősegíti a kutatásokat, a privát szektort támogatásra mozgósítja, és bátorítja a kormányzatok és a gyógyszeripar közötti kapcsolatok kiépítését. Támogatja azoknak a nagyobb gyógyszergyáraknak az erőfeszítéseit, amelyek vállalták a HIV/AIDS betegek kezelésének és ellátásának elérhetőbbé (olcsóbbá) tételét a fejlődő országokban.

2001 júniusában, a Közgyűlésnek az AIDS-szel foglalkozó rendkívüli ülésszakán a világ vezetői elkötelezték magukat annak biztosítására, hogy a HIV/AIDS-re adandó globális válasz erőforrásai lényegesek, tartósak és eredmények elérésére irányulnak. A betegség elleni átfogó „haditerv” mellett a Közgyűlés támogatta az AIDS, a Tuberkulózis és a Malária elleni Globális Alap létrehozását a megelőzés, gondozás, támogatás és kezelés finanszírozása érdekében. Az Alap, amely 2002 januárja óta működik, mintegy 3,4 milliárd dollár felajánlást kapott kormányzati és magán forrásokból 2001 és 2004 között. Adományai mintegy 130 országba jutottak el, ahol egyaránt használták gyógyszerek vásárlására, infrastruktúrára, beleértve az oktatást, képzést és más támogató költségeket. 2005 közepéig az Alap 2,7 milliárd felajánlást kapott a 2005-2008-ra vonatkozó szükségleteire.

Mindenegyes nap mindenegyes percében egy gyermek hal meg valahol a világon AIDS-ben. Az ENSZ-rendszer világszerte ott van a terepen és HIV/AIDS-szel kapcsolatos támogatást nyújt.

Ugrás az oldal tetejére

Támogatja-e anyagilag az ENSZ az abortuszt?

Nem. Az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) a fő ENSZ-testület, amely népesedési kérdésekkel foglalkozik, nem segíti, és nem ösztönzi az abortuszt egyetlen országban sem, nem nyújt abortusszal kapcsolatos segítséget, nem ad abortusszal kapcsolatos berendezéseket és anyagokat. Szigorúan kitart az 1994-ben, a Népesedési és Fejlődési Nemzetközi Konferencián elfogadott Akcióprogramja mellett, mely kinyilvánítja: „az abortusz semmilyen esetben sem lehet támogatandó módja a családtervezésnek”. Az UNFPA azon dolgozik, hogy családtervezésen keresztül akadályozza meg az abortuszt. Segít az országoknak, hogy szolgáltatásokat biztosítsanak azon nők számára, akik a nem biztonságos abortuszukból eredő komplikációktól szenvednek. Az Alap segít a fejlődő országoknak, hogy nemzeti reproduktív egészségügyi programokat valósítsanak meg, csökkentsék a gyermekágyi betegséget és halandóságot, valamint segédkezik a családtervezésben és a HIV/AIDS megelőzésében is. Az UNFPA abban is segít az országoknak, hogy megbízható demográfiai adatokat gyűjtsenek, és népszámlálásokat tartsanak. A népesedési segítségnyújtás terén legnagyobb nemzetközi forrásként, az UNFPA-t teljes egészében önkéntes hozzájárulásokból finanszírozzák.

Ugrás az oldal tetejére

Mit tesz az ENSZ a törvénytelen kábítószer-kereskedelem ellen?

A kormányok tisztában vannak azzal, hogy a kábítószerek kérdése nem oldható meg egyoldalúan. Hatásos kábítószer-ellenőrzés globális megközelítést kíván, amelybe mind a kábítószer forrását jelentő országok, mind azok, ahol fogyasztják, bekapcsolódnak. Az ENSZ sokféle módon segít az országoknak a kábítószerek elleni harcban:

 • Az ENSZ Kábítószer Bizottsága az a fő nemzetközi testület, amely a kábítószerekkel kapcsolatos összes üggyel foglalkozik. Elemzi a kábítószer-fogyasztás helyzetét a világon, és javaslatokat tesz a nemzetközi kábítószer-ellenőrzés erősítésére.
 • A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület (INCB) arra törekszik, hogy szigorítsa a tudományos és orvosi célra használt drogokhoz való hozzáférést, megakadályozza, hogy ezek illegális csatornákba vándoroljanak, és küzd az illegális kereskedelem ellen.
 • A Bécsben székelő ENSZ Kábítószer és Bűnügyi Hivataláé a vezető szerep az illegális kábítószerek elleni nemzetközi küzdelemben. Azért dolgozik, hogy erősítse a nemzetközi fellépést a kábítószer-termesztés, -kereskedelem, és a vele kapcsolatos bűncselekmények ellen, beleértve a pénzmosást is. Támogatja a termésfigyelést, és segít a farmereknek váltani a drogtermesztésről egyéb kultúrák termesztésére. Amellett, hogy pontos statisztikát szolgáltat, a Hivatal segít a kábítószer-ellenes törvény előkészítésben és a bírósági alkalmazottak képzésében.

Az ENSZ menekültügyi szervezete több mint 19 millió menekültet és otthonából elüldözött embert segít szerte a világon.

Ugrás az oldal tetejére

Hogyan kezeli az ENSZ a rendkívüli segélynyújtást?

Amikor egy katasztrófa bekövetkezik, az ENSZ adott szervei rögtön odautaznak a területre, hogy segítsenek a katasztrófa sújtotta lakosságon. Az ENSZ mentőcsapatok, humanitárius nem kormányzati szervezetekkel szorosan együttműködve ellátást juttatnak az ember által okozott és a természeti válságok áldozatai millióinak, függetlenül attól, hogy a kiváltó ok háború, politikai viszály, áradás, szárazság vagy terméskiesés. Ez a következőkből áll: élelmiszersegélyek a Élelmezési Világprogramon (WFP) keresztül; menedék és védelem az ENSZ Menekültügyi Főbiztosi Hivatalától; segély az anyáknak és a gyerekeknek az ENSZ Gyermekalapjától; járványok (mint az ebola) ellenőrzése az Egészségügyi Világszervezeten (WHO) keresztül; és hosszú távú fejlesztési tevékenységek az ENSZ Fejlesztési Programján keresztül.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala, amelynek az élén az ENSZ Rendkívüli Segélynyújtás Koordinátora áll, koordinálja az ENSZ valamennyi rendkívüli segélynyújtását. Az Intézményközi Állandó Bizottság fogja össze az ENSZ humanitárius szervezeteit, és a jelentős segélynyújtó világszervezeteket a koordinált globális válasz érdekében. Az ENSZ 2004. évi humanitárius felhívásaival több, mint 2,2 milliárd dollárt gyűjtöttek emberek millióinak a megsegítésére 30 országban és régióban szerte a világon. Gyakorlatilag minden humanitárius segély önkéntes felajánlásokból finanszírozott.

A Élelmezési Világprogram (WFP), az ENSZ elsőszámú élelmezési segélyszervezete, évente több mint 5 millió tonna élelmiszert szállít, ezzel mintegy 113 millió embert lát el élelemmel 80 országban.

Ugrás az oldal tetejére

Virtuart Web SolutionsFALEXX Portal System